Nasz sposób na życie

Sprawdź, jak smakuje życie w prawdziwym gospodarstwie Kerrygold. Dowiedz się, jak wiele ciężkiej pracy i poświęcenia potrzeba, by stworzyć jeden z najlepszych na świecie produktów mleczarskich.
Zamknij

Krowy Kerrygold przez większość roku pasą się na świeżym powietrzu, na wspaniałych, zielonych irlandzkich pastwiskach.

Ponad połowa terenów Irlandii przeznaczona jest pod uprawę trawy.
Większość diety irlandzkiej krowy stanowi bujna, naturalna trawa, z niewielkim dodatkiem paszy zawierającej składniki potrzebne do utrzymania zwierząt w dobrym zdrowiu i kondycji.
keep reading
Zamknij

Rolnicy Kerrygold korzystają z narzędzi planowania rotacji, za pomocą których dzielą gospodarstwo na pastwiska.

Wypasają zwierzęta na polach, na których trawa osiągnęła optymalną wysokość dla bydła mlecznego.

keep reading

Rolnicy Kerrygold przemieszczają krowy między pastwiskami według planu wypasania, aby krowy zawsze otrzymywały trawę najwyższej jakości.

Zamknij
other-forms
most-common

W miesiącach letnich rolnicy Kerrygold ścinają nadwyżki wysokiej jakości trawy, którą następnie karmią zwierzęta zimą. W ten sposób krowy Kerrygold żywią się trawą przez cały rok.

LETNIA TRAWA, PEŁNA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA NA TRZY SPOSOBY:

KISZONKA

Zawiera najwięcej wilgoci, w proporcjach zbliżonych do trawy świeżej (wilgotność powyżej 40%)

SIANOKISZONKA

Hybrydowe połączenie kiszonki z sianem o wilgotności w przedziale 15-40%

SIANO

Bardziej sucha postać trawy, korzystnie wpływająca na rozwój układu pokarmowego u cieląt i jałówek

Czytaj dalej
Zamknij

Dlaczego krowy Kerrygold mogą się cieszyć trawą przez cały rok?

Dzięki pogodzie.

To proste - mamy idealną pogodę, przy której trawa rośnie w ogromnych ilościach. Prąd Zatokowy powoduje, że nigdy nie jest ani za gorąco, ani za zimno, a dodatkowo jest mnóstwo deszczu, czyli idealne warunki do utrzymywania dłuższego sezonu wypasania oraz obfitości trawy wysokiej jakości.

ŻYWIENIE TRAWĄ

Klimat irlandzki świetnie nadaje się do hodowli trawy. To dobrze dla krów i dobrze dla nas.

1 Krowy Kerrygold pasą się na świeżym powietrzu i na świeżej trawie przez większość roku.
2 Rolnicy Kerrygold planują rotację stad w taki sposób, aby krowy zawsze otrzy mywały trawę najwyższej jakości.
3 Rolnicy Kerrygold ścinają nadwyżki trawy latem, by karmić nią zwierzęta zimą.
4 Pogoda w Irlandii zapewnia znakomite warunki dla uprawy trawy.
Zamknij

Wydajność produkcji mlecznej

W porównaniu z innymi krajami, hodowla krów Kerrygold odbywa się z mniejszą intensywnością. Nasz system pozyskiwania mleka na bazie trawy jako paszy, a także tradycja gospodarstw rodzinnych zakłada nadanie najwyższego priorytetu sprawie dobrostanu zwierząt.

NASZE ZWIERZĘTA

Rolnicy twierdzą, że jeśli ludzie troszczą się o krowy, to krowy zatroszczą się o ludzi. Zgadzamy się. W Kerrygold wymagamy najwyższych standardów opieki nad zwierzętami, bo tak po prostu należy.

2 Dobrostan zwierząt jest najważniejszy. Wydajność naszej produkcji mlecznej jest znacznie niższa niż w krajach, w których stosuje się bardziej intensywne metody hodowli.
Zamknij

Aby zapewnić najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa produktów Kerrygold, przy odbiorze pobiera się próbki mleka i poddaje badaniom w następujących zakresach:

 • Zawartość tłuszczu mlecznego
 • Zawartość białka
 • Zawartość laktozy
 • Łączna liczebność bakterii
 • Liczebność komórek somatycznych
 • Mocznik
Dodatkowo co miesiąc mleko badane jest pod kątem:
 • Bakterii termoopornych

MLEKO

Od krowy do porannego tosta - pewne jest, że mleko do produkcji wyrobów Kerrygold jest poddawane rygorystycznym badaniom w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

2 Przy odbiorze pobierane są próbki mleka, badane pod kątem jakości i bezpieczeństwa.
Zamknij

dostarcza mleko do

Spółdzielnie są własnością samych rolników, nie są spółkami handlowymi i mają obowiązek działać w najlepszym interesie swoich członków.

Odbierają mleko z gospodarstw i dbają, aby każdy rolnik otrzymywał godziwą cenę za sprzedawane mleko.

Co roku spółdzielnie nominują jednego rolnika do nagrody za jakość mleka - Quality Milk Awards, w konkursie organizowanym przez Kerrygold i NDC.

Zamknij

DORADCA SPÓŁDZIELCZY DO SPRAW MLECZARSKICH

Każda spółdzielnia oferuje rolnikom pomoc doradcy do spraw mleczarskich, dysponującego fachową wiedzą, dzięki której rolnicy uczą się optymalizacji żywienia stad i doskonalenia jakości mleka.

IRLANDZKIE SPÓŁDZIELNIE

Spółdzielnie zapewniają rolnikom korzyści skali oraz możliwość uczestnictwa w szerszym systemie wsparcia i wymiany wiedzy.

1 14 000 rolników zrzeszonych w spółdzielniach dostarcza mleko do Kerrygold.
2 Doradcy do spraw mleczarskich w spółdzielniach współpracują z rolnikami przy poprawie jakości mleka

GOSPODARSTWA RODZINNE

Żywa tradycja. Ludzie, którzy dbają o nasz piękny wiejski krajobraz przez pokolenia.

Zamknij

sdas

Irlandzki program zrównoważonego rozwoju mleczarstwa - Sustainable Dairy Assurance Scheme (SDAS) wyznacza zaawansowane standardy w następujących obszarach:

 • Zdrowie i dobrostan zwierząt
 • Higiena
 • Gospodarka gruntami
 • Bezpieczeństwo biologiczne
 • Emisja gazów cieplarnianych

SDAS określa wymagania dotyczące dobrych praktyk na irlandzkich farmach bydła mlecznego i zapewnia możliwości pomiaru i poprawy wyników pracy każdemu rolnikowi uczestniczącemu w programie.

Irlandia jest jedynym krajem na świecie, w którym tego rodzaju program funkcjonuje.

Zamknij

ŻYWOPŁOTY

Rolnicy Kerrygold zachęcani są do ochrony i gospodarowania żywopłotami rozdzielającymi pola.

Żywopłoty te stanowią źródło pożywienia, miejsce bytowania, korytarze ruchu, gniazda czy miejsca hibernacji wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt, mając tym samym zasadnicze znaczenie dla bioróżnorodności.

Rolnicy Kerrygold troszczą się nie tylko o naszą ziemię, ale też o naszą historię i kulturę. Starsze żywopłoty, reprezentujące bogactwo gatunków roślin i zwierząt, ciągnące się wzdłuż granic miast, pochodzą często z czasów średniowiecznych, natomiast stare założenia nabrzeżne pochodzą nawet z epoki neolitu i brązu (ok. 3 500 - 700 r. p.n.e.).

Zamknij

WODA

Jesteśmy dumni z tego, że funkcjonujemy w ramach niezwykle ekologicznego systemu produkcji mleka na bazie trawy.

Irlandia jest producentem mleka wytwarzającym przy tej produkcji najmniej dwutlenku węgla w UE, zaś obfite opady deszczu zapewniają naszym gospodarstwom naturalne nawadnianie. Tym samym należymy do krajów o najniższym współczynniku obciążenia zasobów wodnych*.

* Uniwersytet Yale

Program zrównoważonego rozwoju mleczarstwa SDAS mierzy parametry minimalizacji zużycia wody przez rolników, np. w ramach gromadzenia deszczówki czy minimalizacji potencjalnych źródeł strat wody.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ważne jest dla nas, żeby postępować dobrze, a to znaczy troszczyć się o zwierzęta i ograniczać do minimum oddziaływanie na środowisko.

1 W Irlandii funkcjonuje wyjątkowy program zrównoważonego rozwoju mleczarstwa, który jest jedynym programem tego rodzaju na świecie.
2 Rolnicy Kerrygold zachęcani są do ochrony żywopłotów oraz działań na rzecz bioróżnorodności.
3 Ziemia rolna w Irlandii nawadniana jest naturalnie. To dlatego kraj ten jest producentem mleka, w którym produkcja ta wytwarza najmniej dwutlenku węgla w UE.