ACCEPTAREA TERMENILOR

Acest website este administrat de către Ornua Co-operative Limited of Grattan House, Mount Street Lower, Dublin 2, Irlanda, împreună cu sucursalele și filialele sale (“Ornua“). Utilizarea acestui site și a oricărei pagini oficiale de social media controlate de noi (“Site-ul“) este supusă termenilor și condițiilor stabilite mai jos (“Termeni de Utilizare“). Prin accesarea și utilizarea Site-ului sunteți de acord să respectați acești Termeni de Utilizare. Prin utilizarea Site-ului, confirmați că aveți vârsta legală pentru a respecta acești Termeni de Utilizare, iar dacă nu aveți vârsta legală, că ați obținut acordul parental sau al tutorilor, pentru respectarea acestor Termeni de Utilizare. Nu trebuie să utilizați sau să accesați Site-ul, dacă nu ați citit și nu sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare.

MENȚIUNI PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR

Informațiile, conținutul, soft-urile, descărcările, interfețele, grafica, textul, proiectarea, clipuri audio și video, imagini, butoane, mărci comerciale, mărci de service, denumiri comerciale și logo-uri (“Materialele“) de pe Site și Site-ul în sine reprezintă proprietatea exclusivă și sunt deținute de Ornua, deținătorii săi de licențe sau furnizorilor de conținut și sunt protejate de dreptul de autor, marca comercială, dreptul la baza de date, dreptul sui generis și alte legi privind drepturile intelectuale de proprietate, în conformitate cu legile naționale și tratatele internaționale. Ornua și/ sau deținătorii săi de licențe (după cum este cazul) își păstrează toate drepturile, titlurile, interesele și drepturile de proprietate intelectuală privind Materialele.

În afară de cele prevăzute în mod expres în acești Termeni de Utilizare nu trebuie interpretate ca conferind prin implicație sau altfel, o licență sau un drept în baza niciunui drept de autor, brevet, marcă comercială, drepturi privind bazele de date, dreptul sui generis sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau interese proprii ale Ornua, ale deținătorilor săi de licențe sau ale oricăror terțe părți.

Ornua nu garantează că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor de pe Site nu va aduce atingere drepturilor terțelor părți.

UTILIZAREA MATERIALELOR

Puteți accesa, distribui, copia, descărca sau imprima orice Materiale de pe Site, pentru uz personal și necomerciale, cu condiția să nu modificați sau să ștergeți nici un drept de autor, mărci comerciale sau alte mențiuni privind proprietarul ce apar pe Materialele respective. Materialele vă sunt furnizate în baza unei licențe revocabile în orice moment la discreția Ornua.

Orice altă utilizare a Materialelor, produselor și serviciilor conținute pe sau care fac parte din acest Site, inclusiv modificarea, distribuirea, republicarea, licențierea, extragerea, reutilizarea, încorporarea sau integrarea cu alte Materiale, republicarea acestora utilizând tehnologie de încadrare, crearea de lucrări derivate sau revânzarea, sunt acțiuni strict interzise și reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate ale Ornua.

MATERIALELE DISTRIBUITE DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

Dacă distribuiți/ încărcați Materiale cu noi și cu alți utilizatori ai site-ului, aceste Materiale pot deveni accesibile publicului.

Prin prezenta, acordați Ornua un drept și o licență perpetuă, irevocabilă, mondială, neexclusivă, transferabilă, fără bonificații și compensații, de a utiliza, reproduce, distribui, adapta, deriva, transmite și afișa, public sau în alt mod, respectivele Materiale, prin orice mijloace media și de a sub-licenția aceste drepturi pentru scopurile comerciale ale Ornua.

Dacă distribuiți/ încărcați ideile dumneavoastră pe Site, nu avem obligația de a respecte aceste idei și le putem utiliza în orice scopuri. Renunțați la orice drepturi morale sau de altă natură cu privire la orice Materiale pe care le trimiteți pe Site.

Sunteți responsabil pentru caracterul legal, fiabil, gradul de adecvare, originalitatea și drepturile de autor privind respectivele Materiale.

Sunteți de acord că aveți dreptul de a distribui respectivele Materiale prin Site, că respectivele Materiale respectă toate legile în vigoare, nu încalcă drepturile niciunei terțe părți și nu sunt ilegale, frauduloase, nu reprezintă o proprietate, nu sunt false, defăimătoare, obscene, jignitoare, ilegale sau confidențiale.

 

CONDUITA PE SITE

Atunci când utilizați Site-ul trebuie să respectați tot timpul legile, normele și reglementările în vigoare.

Nu veți utiliza Site-ul și nu veți distribui sau încărca Materiale sau programe de computer, pe Site, în nici un mod malițios sau dăunător tehnic, care ar putea produce daune, dezactiva, supraîncărca sau afecta Site-ul în nici un mod sau facilitățile acestuia și/ sau serviciile disponibile pe aceste sau care pot interveni în utilizarea Site-ului, facilităților și/ sau serviciilor acestuia de către o altă parte.

Nu veți utiliza Site-ul pentru a transmite, sau încerca transmiterea oricărui material publicitar sau promoțional neautorizat sau nesolicitat sau orice altă formă de solicitare similară (spam).

Nu încercați să obțineți acces neautorizat la Site, facilitățile și/ sau serviciile acestuia sau orice conturi, sisteme de computer și rețele conectate la Site sau la orice alt Site administrat de Ornua, prin hacking, exploatarea parolei sau orice alte mijloace. Nu veți ataca Site-ul printr-un atac de refuz al serviciului.

Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul pentru a colecta prin orice mijloace orice material de program sau orice alte informații de orice fel (inclusiv fără limitare, adrese de e-mail sau alte detalii personale ale altor utilizatori).

LINK-URI CĂTRE SITE-URI APARȚINÂND UNOR TERȚE PĂRȚI

Acest Site conține link-uri către site-uri ale unor terțe părți. Utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor terțelor părți face obiectul termenilor și condițiilor de utilizare de pe fiecare dintre aceste site-uri și nu face obiectul acestor Termeni de Utilizare. Accesul dumneavoastră la orice site-uri prin Site se face pe propriul risc. Nu suntem responsabili sau răspunzători pentru acuratețea niciunei informații, date, opinii sau declarații făcute pe site-urile terțelor părți sau pentru securitatea link-urilor sau comunicărilor cu site-urile terțelor părți. Ornua își rezervă dreptul de a închide un link către o terță parte în orice moment. Ornua pune la dispoziție link-uri pentru comoditatea dumneavoastră și faptul că Ornua face acest lucru nu înseamnă că Ornua sponsorizează, aprobă sau autorizează respectivele site-uri.

DISCLAIMER

Orice utilizare de către dumneavoastră a Site-ului se face pe propriul risc. Vă asumați complet responsabilitatea pentru aceasta și pentru toate riscurile de pierderi rezultate din descărcarea de pe/ prin sau cu ajutorul facilităților, serviciilor sau Materialelor furnizate pe Site, sau orice alte informații obținute din utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site. Sunteți de acord că Ornua nu va fi responsabilă pentru daunele reieșite din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Site-ul, astfel că renunțați oricare și la toate pretențiile cu privire la acestea, fie în baza unui contract, delictual sau din alte motive.

Acest Site este disponibil pentru toți utilizatorii “așa cum este”. Ornua nu face nici un fel de declarații, garanții sau angajamente conform cărora Site-ul, sau server-ul care îl face disponibil, va funcționa fără defecțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, fără virusuri sau alte elemente dăunătoare. Ornua nu își asumă responsabilitatea pentru nicio infectare cu virusuri, erori, manipulări, acces neautorizat, intervenții, modificări sau utilizări, fraude, furt, erori tehnice, omisiuni, întreruperi, ștergeri, întârzieri, sau orice eveniment ce nu ține de controlul Ornua, care corupe sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea și integritatea sau conduita adecvată a oricărui aspect al Site-ului. Ornua nu face nicio declarație, garanție sau angajamente și nu impune condiții cu privire la niciunele dintre facilitățile, serviciile și/ sau Materialele de pe Site, fie expres sau implicit, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, la acuratețea, caracterul complet sau vandabilitatea, calitatea sau gradul lor de adecvare pentru un anume scop.

Trebuie să rețineți că paginile de pe Site pot conține inexactități tehnice și erori tipografice. Informație de pe Site poate fi, de asemenea, actualizată periodic, însă nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru actualizarea informațiilor de pe aceste pagini și excludem orice răspundere cu privire la acest aspect. De asemenea, trebuie să rețineți că există anumite riscuri în utilizarea Internetului și prin accesarea și utilizare Site-ului confirmați faptul că ați înțeles că utilizarea de către dumneavoastră și utilizarea în general a Site-ului nu poate fi garantată ca fiind lipsită de interferente ale unor terțe părți sau ca fiind private sau confidențiale.

DISPONIBILITATE

Deși Ornua se străduiește să asigure disponibilitatea Site-ului în orice moment, pot exista situații când apar întreruperi, de ex. pentru a permite întreținerea, actualizările și reparațiile de urgență, sau datorate defecțiunilor link-urilor de telecomunicații și echipamentelor, defecțiuni ce nu țin de controlul nostru. Sunteți de acord că Ornua nu va fi responsabilă față de dumneavoastră sau orice altă terță parte pentru nicio pierdere suportată de către dumneavoastră rezultată din întreruperea, modificarea, suspendarea sau disfuncționalități ale Site-ului, fie că au justificate sau nu, din neglijență sau intenționate, inadvertentă sau din nechibzuință.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În limita maximă permisă de legislația aplicabilă, nici Ornua, nici oricare dintre reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru pierderea sau daunele reieșite din sau în legătură cu utilizarea dumneavoastră, imposibilitatea de utilizare sau de a se baza pe orice facilități, servicii și/ sau Materiale oferite prin sau de pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi directe, pierderi de date, goluri de lucru, defecțiuni sau disfuncționalități ale computerului, întreruperea afacerilor, pierderi de venituri, profit sau daune ale proprietăților și revendicări ale terțelor părți pentru orice pierderi directe sau substanțiale, chiar dacă Ornua a fost consiliată cu privire la posibilitatea unor astfel de pierderi sau daune, sau aceste pierderi sau daune au fost rezonabil prevăzute.

În nici un caz Ornua și niciunul dintre reprezentanții acesteia nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru daune de orice fel rezultate din conduita oricărei terțe părți sau în relație cu Site-ul sau din Materialele distribuite/ încărcate de către orice terță parte pe Site.

DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să vă asigurați că Ornua și (după caz) angajații, agenții, furnizorii Ornua și oricare dintre furnizorii noștri de servicii, terță parte sau orice alți reprezentanți nu sunt acuzați și nu li se solicită daune, pierderi, cheltuieli, pierderi și costuri, inclusiv costuri legale, reieșite din orice încălcare de către dumneavoastră a acestor Termeni de Utilizare, orice reclamații sau răspunderi către terțe părți, rezultate din orice activitate privitoare la utilizarea sau utilizarea abuzivă a Site-ului și orice afirmație că orice Materiale pe care le puneți la dispoziție sau le creați prin Site încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terțe părți.

SUSPENDARE/ ÎNCHEIERE/ ACȚIUNI SUPLIMENTARE

Nerespectarea acestor Termeni de Utilizare poate duce la adoptarea tuturor sau oricărei acțiuni dintre cele ce urmează:

  • Retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dumneavoastră de a utiliza Site-ul.
  • Îndepărtarea imediată, temporară sau permanentă a oricărei postări sau Material încărcat de către dumneavoastră pe Site.
  • Acțiuni legale împotriva dumneavoastră pentru rambursarea tuturor costurilor pe baza unei indemnizații rezultate din încălcare.
  • Dezvăluirea acestor informații autorităților responsabile cu aplicarea legii, după cum considerăm rezonabil necesar.

Orice prevedere din acești Termeni de Utilizare care au scopul expres sau implicit de a intra sau de a continua să intre în vigoare la sau după încheierea Termenilor de Utilizare va continua după expirarea sau rezilierea acestor Termeni de Utilizare.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ornua respectă și protejează confidențialitatea persoanelor care accesează Site-ul și utilizează facilitățile și/ sau serviciile oferite de acesta. Pentru detalii complete privind modul în care Ornua și Site-ul utilizează cookies, tipul de informații pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe divulgăm informații, vă rugăm citiți Politica de Confidențialitate inclusă în prezentul document și care face parte din Termenii de Utilizare.

MODIFICĂRI CU PRIVIRE LA UTILIZARE

În măsura permisă de legea aplicabilă, Ornua își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul, serviciile, prezentarea, performanța, facilitățile și/ sau disponibilitatea oricărei părți a Materialului sau a Site-ului, la discreție, inclusiv acești Termeni de Utilizare fără a vă notifica.

COMPETENȚĂ ȘI LEGI

Acești Termeni de Utilizare sunt guvernați de legile din Irlanda și vă supuneți competenței exclusive a Instanțelor Irlandeze.

DIVERSE

Orice renunțare la orice prevedere a acestor Termeni de Utilizare trebuie să se facă în scris, semnată de către Ornua, pentru a fi valabile. Orice renunțare la prevederile de mai jos nu va acționa ca o renunțare la oricare dintre prevederi, sau ca o renunțare continuă la orice prevedere viitoare. În cazul în care orice instanță stabilește că, oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare, este nulă și neaplicabilă din orice motive, atunci respectiva prevedere va fi ineficientă în măsura în care constatarea instanței determină validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Acești Termeni de Utilizare și Politica de Confidențialitate reprezintă întreaga înțelegere și acordul dintre dumneavoastră și Ornua cu privire la utilizarea Site-ului, facilităților și/ sau serviciilor oferite de acesta și înlocuiesc toate și oricare declarații, înțelegeri și acorduri anterioare, fie scrise sau verbale, și nu vor fi modificați decât în scris, cu semnătura dumneavoastră și a Ornua.

ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

Dacă doriți să ne contactați pentru a discuta orice aspect cu privire la acești Termeni de Utilizare, vă rugăm să faceți acest lucru adresa Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2 sau telefonic la numărul 00 353 1 661 9599.

 

TERMENI, CONDIȚII ȘI POLITICĂ DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ

ACCEPTAREA TERMENILOR

Acest website este administrat de către Ornua Co-operative Limited of Grattan House, Mount Street Lower, Dublin 2, Irlanda, împreună cu sucursalele și filialele sale (“Ornua“). Utilizarea acestui site și a oricărei pagini oficiale de social media controlate de noi (“Site-ul“) este supusă termenilor și condițiilor stabilite mai jos (“Termeni de Utilizare“). Prin accesarea și utilizarea Site-ului sunteți de acord să respectați acești Termeni de Utilizare. Prin utilizarea Site-ului, confirmați că aveți vârsta legală pentru a respecta acești Termeni de Utilizare, iar dacă nu aveți vârsta legală, că ați obținut acordul parental sau al tutorilor, pentru respectarea acestor Termeni de Utilizare. Nu trebuie să utilizați sau să accesați Site-ul, dacă nu ați citit și nu sunteți de acord cu acești Termeni de Utilizare.

MENȚIUNI PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR

Informațiile, conținutul, soft-urile, descărcările, interfețele, grafica, textul, proiectarea, clipuri audio și video, imagini, butoane, mărci comerciale, mărci de service, denumiri comerciale și logo-uri (“Materialele“) de pe Site și Site-ul în sine reprezintă proprietatea exclusivă și sunt deținute de Ornua, deținătorii săi de licențe sau furnizorilor de conținut și sunt protejate de dreptul de autor, marca comercială, dreptul la baza de date, dreptul sui generis și alte legi privind drepturile intelectuale de proprietate, în conformitate cu legile naționale și tratatele internaționale. Ornua și/ sau deținătorii săi de licențe (după cum este cazul) își păstrează toate drepturile, titlurile, interesele și drepturile de proprietate intelectuală privind Materialele.

În afară de cele prevăzute în mod expres în acești Termeni de Utilizare nu trebuie interpretate ca conferind prin implicație sau altfel, o licență sau un drept în baza niciunui drept de autor, brevet, marcă comercială, drepturi privind bazele de date, dreptul sui generis sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau interese proprii ale Ornua, ale deținătorilor săi de licențe sau ale oricăror terțe părți.

Ornua nu garantează că utilizarea de către dumneavoastră a materialelor de pe Site nu va aduce atingere drepturilor terțelor părți.

UTILIZAREA MATERIALELOR

Puteți accesa, distribui, copia, descărca sau imprima orice Materiale de pe Site, pentru uz personal și necomerciale, cu condiția să nu modificați sau să ștergeți nici un drept de autor, mărci comerciale sau alte mențiuni privind proprietarul ce apar pe Materialele respective. Materialele vă sunt furnizate în baza unei licențe revocabile în orice moment la discreția Ornua.

Orice altă utilizare a Materialelor, produselor și serviciilor conținute pe sau care fac parte din acest Site, inclusiv modificarea, distribuirea, republicarea, licențierea, extragerea, reutilizarea, încorporarea sau integrarea cu alte Materiale, republicarea acestora utilizând tehnologie de încadrare, crearea de lucrări derivate sau revânzarea, sunt acțiuni strict interzise și reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate ale Ornua.

MATERIALELE DISTRIBUITE DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

Dacă distribuiți/ încărcați Materiale cu noi și cu alți utilizatori ai site-ului, aceste Materiale pot deveni accesibile publicului.

Prin prezenta, acordați Ornua un drept și o licență perpetuă, irevocabilă, mondială, neexclusivă, transferabilă, fără bonificații și compensații, de a utiliza, reproduce, distribui, adapta, deriva, transmite și afișa, public sau în alt mod, respectivele Materiale, prin orice mijloace media și de a sub-licenția aceste drepturi pentru scopurile comerciale ale Ornua.

Dacă distribuiți/ încărcați ideile dumneavoastră pe Site, nu avem obligația de a respecte aceste idei și le putem utiliza în orice scopuri. Renunțați la orice drepturi morale sau de altă natură cu privire la orice Materiale pe care le trimiteți pe Site.

Sunteți responsabil pentru caracterul legal, fiabil, gradul de adecvare, originalitatea și drepturile de autor privind respectivele Materiale.

Sunteți de acord că aveți dreptul de a distribui respectivele Materiale prin Site, că respectivele Materiale respectă toate legile în vigoare, nu încalcă drepturile niciunei terțe părți și nu sunt ilegale, frauduloase, nu reprezintă o proprietate, nu sunt false, defăimătoare, obscene, jignitoare, ilegale sau confidențiale.

 

CONDUITA PE SITE

Atunci când utilizați Site-ul trebuie să respectați tot timpul legile, normele și reglementările în vigoare.

Nu veți utiliza Site-ul și nu veți distribui sau încărca Materiale sau programe de computer, pe Site, în nici un mod malițios sau dăunător tehnic, care ar putea produce daune, dezactiva, supraîncărca sau afecta Site-ul în nici un mod sau facilitățile acestuia și/ sau serviciile disponibile pe aceste sau care pot interveni în utilizarea Site-ului, facilităților și/ sau serviciilor acestuia de către o altă parte.

Nu veți utiliza Site-ul pentru a transmite, sau încerca transmiterea oricărui material publicitar sau promoțional neautorizat sau nesolicitat sau orice altă formă de solicitare similară (spam).

Nu încercați să obțineți acces neautorizat la Site, facilitățile și/ sau serviciile acestuia sau orice conturi, sisteme de computer și rețele conectate la Site sau la orice alt Site administrat de Ornua, prin hacking, exploatarea parolei sau orice alte mijloace. Nu veți ataca Site-ul printr-un atac de refuz al serviciului.

Sunteți de acord să nu utilizați Site-ul pentru a colecta prin orice mijloace orice material de program sau orice alte informații de orice fel (inclusiv fără limitare, adrese de e-mail sau alte detalii personale ale altor utilizatori).

LINK-URI CĂTRE SITE-URI APARȚINÂND UNOR TERȚE PĂRȚI

Acest Site conține link-uri către site-uri ale unor terțe părți. Utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor terțelor părți face obiectul termenilor și condițiilor de utilizare de pe fiecare dintre aceste site-uri și nu face obiectul acestor Termeni de Utilizare. Accesul dumneavoastră la orice site-uri prin Site se face pe propriul risc. Nu suntem responsabili sau răspunzători pentru acuratețea niciunei informații, date, opinii sau declarații făcute pe site-urile terțelor părți sau pentru securitatea link-urilor sau comunicărilor cu site-urile terțelor părți. Ornua își rezervă dreptul de a închide un link către o terță parte în orice moment. Ornua pune la dispoziție link-uri pentru comoditatea dumneavoastră și faptul că Ornua face acest lucru nu înseamnă că Ornua sponsorizează, aprobă sau autorizează respectivele site-uri.

DISCLAIMER

Orice utilizare de către dumneavoastră a Site-ului se face pe propriul risc. Vă asumați complet responsabilitatea pentru aceasta și pentru toate riscurile de pierderi rezultate din descărcarea de pe/ prin sau cu ajutorul facilităților, serviciilor sau Materialelor furnizate pe Site, sau orice alte informații obținute din utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site. Sunteți de acord că Ornua nu va fi responsabilă pentru daunele reieșite din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Site-ul, astfel că renunțați oricare și la toate pretențiile cu privire la acestea, fie în baza unui contract, delictual sau din alte motive.

Acest Site este disponibil pentru toți utilizatorii “așa cum este”. Ornua nu face nici un fel de declarații, garanții sau angajamente conform cărora Site-ul, sau server-ul care îl face disponibil, va funcționa fără defecțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, fără virusuri sau alte elemente dăunătoare. Ornua nu își asumă responsabilitatea pentru nicio infectare cu virusuri, erori, manipulări, acces neautorizat, intervenții, modificări sau utilizări, fraude, furt, erori tehnice, omisiuni, întreruperi, ștergeri, întârzieri, sau orice eveniment ce nu ține de controlul Ornua, care corupe sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea și integritatea sau conduita adecvată a oricărui aspect al Site-ului. Ornua nu face nicio declarație, garanție sau angajamente și nu impune condiții cu privire la niciunele dintre facilitățile, serviciile și/ sau Materialele de pe Site, fie expres sau implicit, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, la acuratețea, caracterul complet sau vandabilitatea, calitatea sau gradul lor de adecvare pentru un anume scop.

Trebuie să rețineți că paginile de pe Site pot conține inexactități tehnice și erori tipografice. Informație de pe Site poate fi, de asemenea, actualizată periodic, însă nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru actualizarea informațiilor de pe aceste pagini și excludem orice răspundere cu privire la acest aspect. De asemenea, trebuie să rețineți că există anumite riscuri în utilizarea Internetului și prin accesarea și utilizare Site-ului confirmați faptul că ați înțeles că utilizarea de către dumneavoastră și utilizarea în general a Site-ului nu poate fi garantată ca fiind lipsită de interferente ale unor terțe părți sau ca fiind private sau confidențiale.

DISPONIBILITATE

Deși Ornua se străduiește să asigure disponibilitatea Site-ului în orice moment, pot exista situații când apar întreruperi, de ex. pentru a permite întreținerea, actualizările și reparațiile de urgență, sau datorate defecțiunilor link-urilor de telecomunicații și echipamentelor, defecțiuni ce nu țin de controlul nostru. Sunteți de acord că Ornua nu va fi responsabilă față de dumneavoastră sau orice altă terță parte pentru nicio pierdere suportată de către dumneavoastră rezultată din întreruperea, modificarea, suspendarea sau disfuncționalități ale Site-ului, fie că au justificate sau nu, din neglijență sau intenționate, inadvertentă sau din nechibzuință.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În limita maximă permisă de legislația aplicabilă, nici Ornua, nici oricare dintre reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru pierderea sau daunele reieșite din sau în legătură cu utilizarea dumneavoastră, imposibilitatea de utilizare sau de a se baza pe orice facilități, servicii și/ sau Materiale oferite prin sau de pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderi directe, pierderi de date, goluri de lucru, defecțiuni sau disfuncționalități ale computerului, întreruperea afacerilor, pierderi de venituri, profit sau daune ale proprietăților și revendicări ale terțelor părți pentru orice pierderi directe sau substanțiale, chiar dacă Ornua a fost consiliată cu privire la posibilitatea unor astfel de pierderi sau daune, sau aceste pierderi sau daune au fost rezonabil prevăzute.

În nici un caz Ornua și niciunul dintre reprezentanții acesteia nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru daune de orice fel rezultate din conduita oricărei terțe părți sau în relație cu Site-ul sau din Materialele distribuite/ încărcate de către orice terță parte pe Site.

DESPĂGUBIRE

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să vă asigurați că Ornua și (după caz) angajații, agenții, furnizorii Ornua și oricare dintre furnizorii noștri de servicii, terță parte sau orice alți reprezentanți nu sunt acuzați și nu li se solicită daune, pierderi, cheltuieli, pierderi și costuri, inclusiv costuri legale, reieșite din orice încălcare de către dumneavoastră a acestor Termeni de Utilizare, orice reclamații sau răspunderi către terțe părți, rezultate din orice activitate privitoare la utilizarea sau utilizarea abuzivă a Site-ului și orice afirmație că orice Materiale pe care le puneți la dispoziție sau le creați prin Site încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei terțe părți.

SUSPENDARE/ ÎNCHEIERE/ ACȚIUNI SUPLIMENTARE

Nerespectarea acestor Termeni de Utilizare poate duce la adoptarea tuturor sau oricărei acțiuni dintre cele ce urmează:

  • Retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dumneavoastră de a utiliza Site-ul.
  • Îndepărtarea imediată, temporară sau permanentă a oricărei postări sau Material încărcat de către dumneavoastră pe Site.
  • Acțiuni legale împotriva dumneavoastră pentru rambursarea tuturor costurilor pe baza unei indemnizații rezultate din încălcare.
  • Dezvăluirea acestor informații autorităților responsabile cu aplicarea legii, după cum considerăm rezonabil necesar.

Orice prevedere din acești Termeni de Utilizare care au scopul expres sau implicit de a intra sau de a continua să intre în vigoare la sau după încheierea Termenilor de Utilizare va continua după expirarea sau rezilierea acestor Termeni de Utilizare.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ornua respectă și protejează confidențialitatea persoanelor care accesează Site-ul și utilizează facilitățile și/ sau serviciile oferite de acesta. Pentru detalii complete privind modul în care Ornua și Site-ul utilizează cookies, tipul de informații pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe divulgăm informații, vă rugăm citiți Politica de Confidențialitate inclusă în prezentul document și care face parte din Termenii de Utilizare.

MODIFICĂRI CU PRIVIRE LA UTILIZARE

În măsura permisă de legea aplicabilă, Ornua își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul, serviciile, prezentarea, performanța, facilitățile și/ sau disponibilitatea oricărei părți a Materialului sau a Site-ului, la discreție, inclusiv acești Termeni de Utilizare fără a vă notifica.

COMPETENȚĂ ȘI LEGI

Acești Termeni de Utilizare sunt guvernați de legile din Irlanda și vă supuneți competenței exclusive a Instanțelor Irlandeze.

DIVERSE

Orice renunțare la orice prevedere a acestor Termeni de Utilizare trebuie să se facă în scris, semnată de către Ornua, pentru a fi valabile. Orice renunțare la prevederile de mai jos nu va acționa ca o renunțare la oricare dintre prevederi, sau ca o renunțare continuă la orice prevedere viitoare. În cazul în care orice instanță stabilește că, oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare, este nulă și neaplicabilă din orice motive, atunci respectiva prevedere va fi ineficientă în măsura în care constatarea instanței determină validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Acești Termeni de Utilizare și Politica de Confidențialitate reprezintă întreaga înțelegere și acordul dintre dumneavoastră și Ornua cu privire la utilizarea Site-ului, facilităților și/ sau serviciilor oferite de acesta și înlocuiesc toate și oricare declarații, înțelegeri și acorduri anterioare, fie scrise sau verbale, și nu vor fi modificați decât în scris, cu semnătura dumneavoastră și a Ornua.

ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?

Dacă doriți să ne contactați pentru a discuta orice aspect cu privire la acești Termeni de Utilizare, vă rugăm să faceți acest lucru adresa Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2 sau telefonic la numărul 00 353 1 661 9599.