Az Adatvédelmi nyilatkozat célja

Az Ornua Co-operative Limited és leányvállalatai („Ornua” és „mi”) tiszteletben tartja adatvédelemmel kapcsolatos jogait a weboldalaink és az általunk felügyelt közösségi média oldalak használatával, valamint az Önnel folytatott elektronikus kommunikációnk bármilyen egyéb formájával kapcsolatosan (együtt az „Oldalak”). A weboldalainkhoz tartozik jelenleg: www.kerrygold.com,www.kerrygold.co.uk, www.kerrygoldusa.com, www.kerrygoldirishcream.com, www.pilgrimschoice.com, www.palatinafoodservice.com, www.ornua.com, www.ornua.es, www.ornuafoods.co.uk, www.ornuaingredientsuk.com, www.ornuanutrition.co.uk, www.ornuanorthamerica.com, www.ornuaingredientsnorthamerica.com, www.needfoods.co.uk és www.corefxingredients.com. Ez a nyilatkozat továbbá érvényes az általunk jelenleg használt közösségi média platformokra is, mint a Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube és LinkedIn.

Az Adatvédelmi nyilatkozat értelmezésében az Ornua Co-operative Limited a vonatkozó adatvédelmi törvények által meghatározott adatkezelő.

Az Adatvédelmi nyilatkozatban bemutatjuk, hogyan védjük meg az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, illetve az Oldalakon keresztül általunk gyűjthető adatokat. Az Ön által az Ornua részére önként átadott Személyes adatokat a jelen nyilatkozatnak, és az összes vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően kezeljük, amelyek a lakóhelye szerinti országban érvényben lehetnek.

Kérjük, gondosan olvassa végig a nyilatkozatot, hogy megismerhesse a Személyes adataival és azok kezelésével kapcsolatos gyakorlatainkat.  Ha nem olvassa el, vagy bármilyen szempontból nem ért egyet a nyilatkozattal, ne használja az Oldalakat.  Kérjük, tekintse át Felhasználási feltételeinket is, amelyek szintén irányadók az Oldalak használatára vonatkozóan.

 

A Személyes adatok jelentése

A „Személyes adatok” meghatározása az országban érvényes adatvédelmi törvényben található meg. Ide tartoznak azok az adatok, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kötődnek. Ilyen lehet bárki, akit közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehet valamilyen azonosító alapján, mint például név, azonosító szám, helyadat, online azonosítók (például IP-címek – ha azonosításra alkalmasak), illetve egy vagy több, az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális jellemzője alapján.

Egyszerűbben fogalmazva olyan adatok, amelyek önmagukban, illetve az általunk tárolt vagy rendelkezésünkre álló egyéb adatokkal együtt felhasználhatók arra, hogy azonosítsák Önt.

 

Személyes adatok gyűjtése és használata

Az Oldalak használatakor lehetősége adódhat azonosításra alkalmas Személyes adatokat, például nevet, e-mail címet, otthoni címet, telefonszámot, közösségi média profilt, stb. megadni számunkra. Ide tartoznak például az Ön által megadott adatok, amikor egy Oldal közösségi média funkcióit használja, nyereményjátékban, promócióban vagy felmérésben vesz részt, illetve kitölt egy űrlapot vagy problémát jelent egy Oldalon.

Kérjük, ne osszon meg velünk érzékeny Személyes adatokat, például a faji vagy etnikai hovatartozására, politikai véleményére, vallási vagy egyéb nézeteire, fizikai vagy mentális egészségére, büntetett előéletre vonatkozó adatokat az Oldalakon keresztül.

Az általunk gyűjtött Személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre megadta őket.

 

Milyen típusú Személyes adatokat gyűjtünk, milyen célra, és mi a jogalapja

Az alábbi Személyes adatokat gyűjtjük Önről:

 

 

Személyes adat típusok Cél Jogalap
Jelentkezési adatok (pl. név, CV, kapcsolattartási adatok) A személyes adatok kezelése azért szükséges, hogy adminisztrálni tudjuk a toborzási folyamatot, beleértve az elektronikus álláspályázói HR akta létrehozását, a jelentkezése kezelését, interjúk szervezését. Az adatkezelés azért szükséges, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel.
Általános kapcsolattartási adatok (pl. teljes név, postacím, e-mail cím, munkaadói/üzleti és szakmai információk, pozíciók, telefon és fax szám) A kérdései kezelése és megválaszolása. Szerződés teljesítése és jogos érdekek – fontos, hogy válaszolni tudjunk érdeklődésére.
Böngészési adatok (IP cím, böngésző adatok), valamint sütiken és elemzési eszközökön keresztül feldolgozott adatok (részletesen lásd lent a Sütik c. részben) (1) A platformjaink használatának monitorozása, statisztikai adatok előállítása és elemzése, és a platformok működésének javítása

(2) Felhasználók újracélzása és testre szabott marketing információk átadása.

Jogos érdekek – a monitorozást azért végezzük, hogy garantáljuk Oldalaink megfelelő működését, diagnosztizáljuk a szerverünkkel kapcsolatos problémákat és adminisztráljuk Oldalainkat. A középső oszlopban a (2) pontban meghatározott cél szintén a jogos érdekeinket képviseli.
Marketing célú kapcsolattartási adatok (pl. teljes név, postacím, e-mail cím, munkaadói/üzleti és szakmai információk, pozíciók, telefon és fax szám) Marketing információk, különösen a tevékenységünkkel, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk és hírek küldése, lehetővé tenni Önnek, hogy részt vegyen a promóciós és marketing tevékenységekben, valamint a marketing stratégiáink finomítása, ha feliratkozott, és hozzájárult ahhoz, hogy ilyen információkat kapjon, ill. részt vegyen a promóciós és marketing tevékenységekben Az Ön kifejezett hozzájárulása
Minden adat Jogszabályok által biztosított jogaink érvényesítése, jogszabályokban előírt kötelezettségeink teljesítése, valamintmonitorozás a tisztességtelen tevékenységek azonosítása és rögzítése érdekében

A közigazgatási szervek és bíróságok utasításainak betartása és a törvényi előírások betartása

Általános nyilvántartási és ügyfélkapcsolat menedzselési célokra

Üzleti tevékenységünk bármely részét vagy egészét érintő tervezett eladás, átszervezés vagy fúzió menedzselése, beleértve a leendő vevő vagy a fúzióban érintett szervezet kérdéseinek megválaszolását

Panaszok és vitás ügyek megoldása Önnel

Az Ön kifejezett hozzájárulása

Nem tárolunk több adatot, mint ami a gyűjtésük eredeti céljához szükséges. Személyes adatait nem gyűjtjük, és nem tároljuk hosszabb ideig, mint ami a gyűjtésük eredeti céljához szükséges, illetve amit a jogszabályok előírnak.
Tájékoztatás és direkt marketing

Amennyiben hozzájárul és szükségünk van rá, adatbázisainkban tároljuk a nevét, címét és/vagy kapcsolattartási adatait (beleértve a telefonszámokat és/vagy e-mail címeket), és időnként felhasználjuk ezeket az adatokat, hogy tájékoztassuk saját kapcsolódó termékeinkről és szolgáltatásainkról, valamint általánosságban az ágazatunk fejlesztéseinek híreiről, amelyek Önt is érdekelhetik. Ebből a célból írásban, telefonon, faxon vagy e-mailben vehetjük fel Önnel a kapcsolatot. Ha bármikor úgy dönt, hogy nem szeretné, ha ilyen célokra használnánk fel kapcsolattartási adatait, forduljon hozzánk ez ügyben (lásd lent „Kapcsolat”).
Hozzáférés, helyesbítés és törlés joga

Az országban érvényes adatvédelmi törvény szerint különböző jogok illetik meg. Ilyenek lehetnek (értelemszerűen): az általunk Önnel kapcsolatosan tárolt Személyes adatokhoz való hozzáférés kérésének joga; a helyesbítés joga, beleértve a helytelen Személyes adatok kijavításának kérését; az Önnel kapcsolatos korlátozott adatkezelés kérésének joga és a Személyes adatai kezelésének elutasítási joga; a Személyes adatai törlési kérésének joga, ha a továbbiakban már nem szükséges megőriznünk azokat; az adathordozás joga, beleértve a Személyes adatok általánosan használt gépileg olvasható formátumban történő lekérdezését bizonyos körülmények között, például ha az adatkezelésünk hozzájáruláson alapul; az automatikus döntéshozás elutasításának joga, beleértve a profilalkotást (ha van), aminek jogi vagy jelentős egyéb hatása van személyesen Önre nézve; valamint az adatkezeléssel kapcsolatos korábbi hozzájárulása visszavonásának joga. Panaszát a felügyeleti szervhez is benyújthatja.

Miután megadta nekünk Személyes adatait, ha bármikor úgy dönt, szeretne egy példányt Személyes adatairól, nem szeretné, hogy a továbbiakban tároljuk vagy használjuk az adatait, vagy az adatok aktualitásukat vesztik, ill. pontatlanok lesznek, a „Kapcsolat” pontban található elérhetőségeken jelezheti, hogy szeretné gyakorolni a (vonatkozó) jogait.

 

Személyes adatok átadása külső feleknek

Az Ornua nem adja át Személyes adatait külső feleknek, kivéve a jelen nyilatkozatban leírt eseteket, illetve ha másként állapodunk meg Önnel.

Többek között az alábbi esetekben adhatjuk át külső feleknek Személyes adatait:

  1. a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célokra a cégcsoportunkon belül;
  2. olyan külső feleknek, akik szolgáltatást nyújtanak részünkre, valamint akik segítenek bennünket és a cégcsoportunkat üzleti tevékenységeink során. Például előfordulhat, hogy egy külső fél hozzáfér az Ön Személyes adataihoz az informatikai rendszereink támogatása érdekében, illetve hogy kezelje a nevünkben a levelezésünket;
  3. jogi és egyéb szaktanácsadóink részére;
  4. ha az jogi kötelezettség teljesítéséhez, igazságszolgáltatási célból, létfontosságú érdekek megóvásához, az adatbázisaink vagy az Oldal biztonságának és sértetlenségének megóvásához, illetve jogi felelősségre vonást megelőző óvintézkedéshez szükséges;
  5. hatóságok, bíróságok és közigazgatási szervek részére jogi határozat, jogi vagy szabályozási előírás, illetve kormányzati kérés teljesítése érdekében; valamint
  6. Az Oldal kezelésével, és az Oldallal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásával, mint például az adatgyűjtés és elemzés, külső feleket bízhatunk meg. Ezek a külső felek hozzáférhetnek az Ön által megadott bizonyos Személyes adatokhoz, amennyiben az a nevünkben nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges; azonban a külső felek mindegyikének a jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint kell védenie a Személyes adatokat.

Üzleti tevékenységünk globális jellegéből adódóan a Személyes adatait más országokban is tárolhatjuk, illetve más országokban lévő feleknek is átadhatjuk, az Európai Gazdasági Térségen kívül is. Ezekben az országokban az Ön országától eltérő adatvédelmi törvények lehetnek érvényben, és az is előfordulhat, hogy nincs érvényben adatvédelmi törvény. Lehetnek olyanok is, amelyek az Európai Bizottság szerint nem biztosítanak megfelelő védelmet a Személyes adatoknak.

Személyes adatait elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban lévő szervereken tárolhatjuk. Az Európai Bizottság szerint az USA nem biztosít megfelelő védelmet a Személyes adatoknak. Ilyen országok esetén Személyes adatai védelme érdekében megtesszük a megfelelő (biztonsági) intézkedéseket. Ide tartozik például az európai modellszerződések alkalmazása, ahol azt a törvény előírja, valamint az Adatvédelmi Pajzs regisztráció, amennyiben a címzett az USA-ban található. A fentiekről bővebb információt talál a következő címen: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Ha bármilyen kérdése van, vagy szeretne egy példányt a fentiekből, forduljon hozzánk (elérhetőséget lásd lent). Tájékoztatjuk, hogy az üzleti szempontból érzékeny adatokat eltávolíthatjuk az Önnek átadott példányból.


Adatok biztonságának megőrzése

Arra törekszünk, hogy megfelelő műszaki és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmazzunk, hogy az általunk küldött, tárolt, illetve egyéb módon kezelt Személyes adatokat megvédjük a jogtalan megsemmisítéstől, elvesztéstől, módosítástól, jogosulatlan átadástól, ill. hozzáféréstől az Oldalunkkal kapcsolatosan. Ilyen intézkedések többek között a számítógépes védelmi rendszerek, valamint a biztonságos fájlok és létesítmények használata. Szolgáltatóinkat is gondosan választjuk ki, és előírjuk számukra a megfelelő óvintézkedések alkalmazását. Bizonyos területeken az ágazati standard SSL-titkosítást használjuk az adatátvitel védelmére. A legtöbb jelenlegi böngésző támogatja az ilyen területek használatához szükséges védelmi szintet.

Elsősorban arra törekszünk, hogy megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket alkalmazzunk, melyekkel garantáljuk a kockázat mértékének megfelelő biztonságot, beleértve adott esetben: (a) az álnévhasználatot (például amikor az adatokat elválasztják a közvetlen azonosításra alkalmas paraméterektől, így az azonosítás nem lehetséges egy külön tárolt további adat hiányában) és titkosítást; (b) a Személyes adatok kezelésénél használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmasságának, sértetlenségének, rendelkezésre állásának és rugalmasságának biztosítását; (c) a Személyes adatok rendelkezésére állásának és hozzáférésének kellő időben történő helyreállítási képességét fizikai vagy műszaki eseményt követően; valamint (d) a műszaki és szervezeti biztonsági intézkedések hatékonyságának rendszeres vizsgálatát, felmérését és értékelését szolgáló folyamat biztosítását.

A fentiek ellenére nem tudjuk garantálni az Oldalon keresztül küldött adatai biztonságát, ezt saját felelősségére teszi. Ha oka van azt feltételezni, hogy a velünk folytatott kapcsolata már nem biztonságos, kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket a probléma gyanújáról.

Nem személyes adatok gyűjtése, süti szabályzat

Az Oldalainkon időnként sütiket alkalmazunk. A sütik kis méretű szöveges fájlok, amiket a böngésző helyez el a merevlemezén, hogy felismerje, ha ismételten használja az Oldalunkat, nyomon kövesse az Oldalunk Ön általi használatát és célzott hirdetéseket jelenítsen meg. Lehetővé teszi, hogy bizonyos szempontból személyre szabjuk az Oldalunk látogatását Önnek. A sütikből ilyen módon gyűjtött adatokat csak összesítve használjuk fel. Amíg egy látogató nem adja meg azonosító adatait számunkra, pl. az Oldalainkon regisztrálva, online űrlapot kitöltve, ill. az Oldalakon keresztül felvéve velünk a kapcsolatot, nem fogjuk tudni azonosítani a személyét. Sütiket használhatunk a beállítások tárolására; a munkamenet adatok rögzítésére; az Oldal látogatóinak preferenciáira és érdeklődésére vonatkozó adatok gyűjtésére; a weboldalakon végzett tevékenységek rögzítésére annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani, amikor visszatér az Oldalunkra; valamint a weboldalunk tartalmának testre szabására az Ön által önként megadott adatok alapján.

Az internet böngésző beállításaiban ki tudja kapcsolni a sütik használatát. A sütik kikapcsolásával kapcsolatosan lásd a böngésző Súgó funkcióját. Megjegyzendő, hogy ha kikapcsolja a sütiket, az Oldalunk bizonyos funkciói nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

 

Közösségi média bővítmények

Egyes weboldalainkon közösségi média, például Facebook, Google+ és Twitter bővítményeket (más néven „gombokat”) használunk. Amikor felkeresi az Oldalainkat, a gombok inaktívak, és azok is maradnak, amíg nem kattint rá valamelyikre. Miután rákattintott egy gombra, aktív marad, amíg nem inaktiválja a gombot vagy törli a sütiket. Ha be van jelentkezve valamelyik közösségi oldalra, az oldal hozzárendelheti a weboldalunk látogatását a felhasználói profiljához. Amennyiben Ön valamelyik közösségi oldal felhasználója, ki kell jelentkeznie onnan, mielőtt aktiválná a weboldalunkon a gombokat, ha nem szeretné, hogy a közösségi oldal hozzárendelje a weboldalunk látogatása során szerzett adatokat a közösségi profiljához.

Facebook Connect bővítményt használunk a facebook.com-ról, amelyet a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA) üzemeltet. A bővítményt a Facebook logóról vagy a „Facebook közösségi bővítmény” kiegészítőről lehet felismerni. Például, ha rákattint a „Tetszik” gombra, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül elküldi a megfelelő információkat a Facebooknak, ahol tárolva lesznek. Továbbá a Facebook közzéteszi kedveléseit a Facebook ismerősei számára. Ha be van jelentkezve a Facebookra, közvetlenül a Facebook profiljához rendelheti az oldalunkat. Ha nincs bejelentkezve, vagy nem rendelkezik Facebook profillal, a böngészője akkor is adatokat küld (pl. a megtekintett weboldalak, az Ön IP-címe), melyeket később a Facebook tárol. A személyes adatok Facebook általi kezelésével és az ehhez fűződő jogaival kapcsolatos részletekért tekintse át a Facebook adatvédelmi irányelveit: http://www.facebook.com/policy.php. Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelje a weboldalainkon keresztül gyűjtött adatokat a Facebook profiljához, jelentkezzen ki a Facebookról, mielőtt felkeresi a weboldalainkat.

 

Google Analytics

Oldalunkon Google Analytics-et használunk a GDPR 6 (1) pontja alapján, ami a Google Inc. („Google”) webelemzési szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ, azaz szöveges fájlokat tárol a számítógépén, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal Ön általi használatáról a süti által létrehozott adatokat általában a Google valamelyik szerverére küldik az Egyesült Államokba, ahol tárolják. Ha azonban a weboldalon be van kapcsolva az IP-anonimizálás, a Google előbb lerövidíti az IP címét az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím a Google szerverére kerül az Egyesült Államokban, és ott rövidítik le. A weboldal tulajdonosa nevében a Google arra használja fel az adatokat, hogy értékelje a weboldal Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon zajló tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének a weboldallal és az internethasználattal kapcsolatosan. A Google Analytics használata során a böngészője által küldött IP-címet a Google nem egyesíti egyéb adatokkal. A sütik tárolását a böngészője megfelelő beállításával meggátolhatja; ebben az esetben azonban tudnia kell, hogy nem feltétlenül fogja tudni használni a weboldal által kínált összes funkciót. Ezen kívül, ha letölti és telepíti az alábbi linken található böngésző bővítményt, meg tudja akadályozni, hogy a Google összegyűjtse és kezelje a süti által generált, és a weboldal használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címét): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Weboldalainkon Google Analytics szolgáltatást használunk az „anonymizeIP()” funkcióval, ami azt jelenti, hogy a további feldolgozást megelőzően az IP-címeket lerövidítik, így kizárható a személyekhez történő közvetlen hozzárendelés.

 

Google Térkép

Egyes Oldalak Google Térképet használnak az interaktív térképek megjelenítéséhez. A Google Térkép a Google által biztosított térkép szolgáltatás. Amikor felkeresi ezt a weboldalt, ami Google Térképet használ, minden alkalommal közvetlen kapcsolat jön létre a böngészője és a Google USA-beli szervere között. A böngészője közvetlenül a Google részére elküldi az adatokat, hogy felkereste a weboldalt az IP-címéről, és a Google tárolja ezt. A Google Térkép használata azzal jár, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, beleértve az IP-címét megkapja a Google az USA-ban. Ha nem szeretné, hogy a Google ezen a weboldalon keresztül gyűjtse, kezelje vagy használja személyes adatait a Google Térkép használatából adódóan, kapcsolja ki a JavaScript használatát a böngészője beállításaiban. Azonban, ha kikapcsolja, a továbbiakban nem fogja tudni használni a térkép megjelenítési funkciót. A Google Adatvédelmi irányelveit, benne az adatok gyűjtésével, átadásával és használatával kapcsolatos bővebb információval, ezzel kapcsolatos jogaival, valamint a profilja beállítási lehetőségeivel itt találja meg: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Microsoft Application Insights

Az Oldalak Microsoft Application Insights szolgáltatást használnak, ami a Microsoft, Inc. („Microsoft”) által nyújtott webelemzési szolgáltatás. Az Application Insights „sütiket” használ, ezzel segíti a weboldal elemzését, hogy a felhasználók hogyan használják az Oldalt. A süti által az Oldal Ön általi használatáról generált adatokat (beleértve az IP-címét) a Microsoft az USA-ban található szervereire küldi, és ott tárolja. A Microsoft ezeket az adatokat használja az Oldal használatának értékelésére, a weboldalon zajló tevékenységekről szóló jelentések összeállításához a weboldalak üzemeltetői számára, valamint egyén szolgáltatásokhoz a weboldalon zajló tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatosan. A Microsoft külső feleknek is átadhatja ezeket az adatokat, ha erre jogszabályi előírás kötelezi, illetve a Microsoft nevében külső felek kezelik az adatokat. Bővebb információ: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-usage-overview

 

Adatok megőrzési időszaka, illetve a megőrzési időszak meghatározásánál alkalmazott kritériumok

Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg a gyűjtésük fentiek szerinti céljának teljesítéséhez arra szükségünk van.

A Személyes adatok adatmegőrzési időszakának meghatárolásánál alkalmazott kritériumaink az alábbiak: (i) Megőrzés megkeresések esetén. Amennyiben megkeresést kaptunk Öntől, a kapcsolatunk megszűnését követően indokolt ideig őrizzük meg az adatokat (legfeljebb 12 hónap); (ii) Megőrzés jogi igények esetén. Amennyiben szerződést kötöttünk Önnel, annak megfelelően annyi ideig őrizzük meg az adatokat, amíg jogi igényeket érvényesíthet velünk szemben (egyes országokban ez azt jelenti, hogy 10 évig megőrizzük); (iii) Jogi és szabályozási előírások szerinti megőrzés. Fontolóra vesszük, hogy a (ii) pont szerinti időszakon túl szükségünk van-e a megőrzésre bármilyen jogi vagy szabályozási előírásból adódóan.

Ha az álláspályázata sikeres, és a munkavállalónk lesz, a Személyes adatai átkerülnek a személyzeti aktájába, és a foglalkoztatás céljából fogjuk kezelni azokat. Ha az álláspályázata sikertelen, a Személyes adatait 12 hónapig őrizzük meg a sikertelen álláspályázatáról szóló értesítést követően.

Ha bővebb információt szeretne az adatmegőrzési gyakorlatunkról, lépjen kapcsolatba velünk (lásd lent „Kapcsolat”).

 

Egyéb weboldalakra mutató linkek

Az Oldal olyan weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ezeket a linkeket kizárólag tájékoztató jelleggel és az Ön kényelme érdekében helyezzük el, és nem jelentenek semmilyen hozzájárulást a külső weboldalak tevékenységével kapcsolatosan, illetve üzleti kapcsolatot az üzemeltetőikkel. Nem felügyeljük ezeket a weboldalakat, és nem vállalunk felelősséget az adataikért vagy adatvédelmi gyakorlatukért. Mindenképpen azt javasoljuk, hogy tekintse át az Ön által felkeresett oldalak adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt használná az oldalt, vagy bármilyen Személyes adatot megadna.

 

A jelen nyilatkozat módosítása

Az Ornua fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa a jelen nyilatkozatot, Önnek pedig rendszeresen ellenőriznie kell a nyilatkozatot az esetleges módosítások miatt. Amennyiben jelentős módosításról van szó, vagy jelentősen érintheti Önt, a módosítás hatályba lépését megelőzően eljuttatjuk Önnek a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot. Azt javasoljuk, rendszeresen tekintse át az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát.

 

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy az adatai kezelésével kapcsolatosan, forduljon hozzánk bizalommal az Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, Írország címen, telefonon a 00 353 1 661 9599 számon, illetve e-mailben a dataprotection@ornua.com. címen.