Vilkår og betingelser og ansvarlig brugspolitik

 

Vedtagelse af vilkår

Dette websted drives af Ornua Co-operative Limited of Grattan House, Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland, sammen med dets datterselskaber og tilknyttede selskaber. Din brug af dette websted og eventuelle officelle sociale mediesider kontrolleret af os er underlagt de vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor (“Brugsbetingelser“). Ved at få adgang til og bruge webstedet accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser. Ved at bruge webstedet accepterer du, at du er i lovlig alder for at indgå disse brugsbetingelser, og hvis du ikke er det, har du opnået samtykke fra forældre eller værge til at indgå disse brugsbetingelser. Du skal ikke få adgang til eller bruge webstedet, medmindre du har læst og accepteret disse betingelser.

 

Ophavsretligt meddelelse

Oplysningerne, indholdet, softwaren, downloads, grænseflader, grafik, tekst, design, lys- og videoklip, billeder, knapper, varemærker, servicemærker, handelsnavne og logoer (“materialerne”) på webstedet og selve websitet er den eksklusive ejendom og ejet af Ornua, dets licensgivere eller indholdsudbydere er beskyttet af ophavsret, varemærke, databaseret, sui generis-ejendomsret og andre intellektuelle ejendomslove i henhold til nationale love og internationale traktater. Ornua og/eller dets licensgivere (alt efter hvad der er tilfældet) bevarer alle rettigheder, ejendomsret, interesser og intellektuel ejendomsret i og til materialerne.

Bortset fra, som udtrykkeligt er angivet heri, skal intet i disse brugsbetingelser fortolkes som overdragelse implicit eller på anden måde enhver licens eller ret under enhver ophavsret, patent, varemærke, databaseret, sui generis-ret eller anden intellektuel ejendom eller ejendomsret af Ornua, dets licensgivere eller enhver tredjepart.

Ornua garanterer ikke, at din brud af materialerne på webstedet ikke krænker tredjeparts rettigheder.

 

Brug af materialer 

Du kan ikke få adgang til, dele, kopiere, downloads eller udskrive ethvert materiale, der findes på webstedet til din personlige og ikke-kommercielle brug, forudsat at du ikke ændrer eller sletter nogen copyright, varemærke eller anden ejendomsmeddelelse, der vises på sådant materiale. Materialerne leveres til dig under en licens, der til enhver tid kan tilbagekaldes efter Ornuas skøn.

Al anden brug af materialer, produkter og tjenester, der er indholdet på eller udgår en del af dette websted, inklusive ændring, distribution, genudgivelse, licens, udvinding, genanvendelse, inkorporering eller integration med andre materialer, genlevering ved hjælp af indramningsteknologi, oprettelse af afledte værker fra eller videresalg af, er strengt forbudt og er en krænkelse af Ornuas ejendomsret.

 

Materialer delt af dig

Hvis du deler/uploader materialer med os og andre brugere af webstedet, kan sådanne materialer blive offentligt tilgængelige.

Du giver herved Ornua en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, overførbar, royalty og kompensationsfri, evig, uigenkaldelig ret og licens til at bruge, gengive, distribuere, tilpasse, udlede, overføre og vise, offentligt eller på anden måde sådanne materialer, i ethvert medie format og underlicens til disse rettigheder til Ornuas forretningsformål.

Hvis du deler/uploader ideer til webstedet, er vi ikke forpligtet til at respektere sådanne ideer og kan bruge dem til ethvert formål. Du giver afkald på moralske eller andre rettigheder i ethvert materiale, du sender til webstedet.

Du er ansvarlig for lovligheden, pålideligheden, hensigtsmæssigheden, originaliteten og ophavsretten til sådanne materialer.

Du accepterer, at du har ret til at dele sådanne materialer via webstedet, sådanne materialer overholder alle gældende love, overtræder ikke tredjeparts rettigheder og er ikke ulovlige, uredelige, ejendomsretlige, falske, ærekrænkende, uanstændige, krænkende, ulovlige eller fortroligt.

 

Adfærd på webstedet

Din brug af webstedet skal til enhver tud være i overensstemmelse med alle gældende love, regler og forskrifter.

Du vil ikke bruge webstedet eller dele eller uploade materialer eller computerprogrammer på webstedet på nogen måde, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt, kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe webstedet eller de faciliteter og/eller tjenester, der er tilgængelige på det eller forstyrre enhver anden parts brug af webstedet, dets faciliteter og/eller tjenester.

Du vil ikke bruge webstedet til at overføre eller skaffe afsendelse af uønsket eller uautoriseret reklame- eller salgsfremmende materiale eller nogen anden form for lignende anmodning (spam).

Du må ikke forsøge at tå uautoriseret afgang til webstedet, dets faciliteter og/eller tjenester eller nogen konto, computersystemer og netværk, der er forbundet til webstedet eller et andet websted, der drives af Ornua gennem hacking, adgang til minedrift af adgangskoder eller på nogen anden måde. Du må ikke angribe webstedet via et angreb på afslag på service.

Du accepterer ikke at bruge webstedet til at høste eller på anden måde indsamle programmateriale eller nogen som helst information (inklusive uden begrænsning e-mail adresser eller andre personlige oplysninger fra andre brugere).

 

Links til tredjepartssider

Dette websted indeholder links til tredjepartswebsteder. Din brug af tredjepartswebsteder er underlagt de vilkår og betingelser for brug, der findes på hvert af disse webstedet og er ikke underlagt disse brugsbetingelser. Din adgang til andre websteder via webstedet er på din egen risiko. Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden af oplysninger, data, udtalelser eller erklæringer afgivet på tredjepartswebsteder eller for sikkerheden ved link eller kommunikation med tredjepartswebsteder. Ornua forbeholder sig retten til når som helst at afslutte et link til tredjepartswebsteder. Ornua leverer links til tredjepartswebsteder for din bekvemmelighed, og det faktum, at Ornua leverer sådanne links, betyder ikke, at Ornua sponsorerer, godkender eller autoriserer sådanne websteder.

 

Ansvarsfraskrivelse 

Al brug af dig af webstedet sker på din egen risiko. Du påtager dig det fulde ansvar og for al risiko for tab som følge af din download fra, upload til og/eller brug ad eller henvisning til eller stole på faciliteter, tjenester eller materialer, der leveres på webstedet, eller andre oplysninger opnået fra din brug af webstedet. Du accepterer, at Ornua ikke er ansvarlig for skader, der opstår som følge af din brug eller din manglende evne til at bruge webstedet. og du fraskriver dig derved afkald på alle krav i forbindelse med dette, uanset om de er baseret på kontrakt, erstatning eller andre grunde.

Dette websted er tilgængeligt for alle brugere “som det er”. Ornua fremsætter ingen erklæringer, garantier eller tilsagn om, at webstedet eller serveren, der gør det tilgængeligt, vil være fri for mangler, herunder, men ikke begrænset til vira eller andre skadelige elementer. Ornua påtager sig intet ansvar for infektion med computervirus, fejl, manipulation, uautoriseret adgang, indgriben, ændring eller brug, svig, tyveri, teknisk svigt, fejl, undladelse, afbrydelse, sletning, mangel, forsinkelse eller enhver begivenhed eller beguvenhed ud over kontrol med Ornua, som ødelægger eller påvirker administration, sikkerhed, retfærdighed og integritet eller korrekt opførelse af ethvert aspekt af webstedet. Ornua fremsætter ingen repræsentationer, betingelser, garantier eller tilsagn om nogen faciliteterne, tjenesterne og/eller materialerne på websedet, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder uden begrænsning, deres nøjagtighed, deres fuldstændighed eller deres salgbarhed, kvalitet eller egenthed til et bestemt formål.

Du skal være opmærksom på, at siderne på webstedet kan indeholde tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl. oplysningerne på webstedet kan også opdateres fra tid til en anden, men vi påtager os ikke noget ansvar for at holde informationerne på disse sider opdaterede og udelukker alt ansvar for eventuelle mangler. Du skal også bemærke, at der er visse iboende risici ved at bruge Internettet og World Wide Web, og ved at få adgang til og bruge webstedet angiver du din forståelse af, at din brug og brugen af sitet generelt ikke kan garanteres at være fri for interferens fra tredje side parter eller for at forblive private og fortrolige.

 

Tilgængelighed

Selvom Ornua bestræber sig på at sikre, at webstedet til enhver tid er tilgængeligt, kan der være tilfælde, hvor afbrydelse på webstedet kan forekomme, f.eks. for at lade vedligeholdelse, opgraderinger og nødreparationer finde sted eller på grund af svigt i tele kommunikationsforbindelser og udstyr, der er længere end vores kontrol. Du accepterer, at Ornua ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for noget tab, som du har lidt som følge af afbrydelse, ændring, suspension eller ophør af webstedet, hvad enten det var berettiget eller ej, uagtsom eller hensigt, utilsigtet eller annonceret.

 

Ansvarsbegrænsning

Hverken Ornua eller nogen af dens officerer eller andre repræsentanter er i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov, der er ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug, manglende evne til at bruge, manglende evne til at bruge eller påberåbe sig faciliteter, tjenester og/eller materiale tilbydes via eller fra webstedet, herunder, men ikke begrænset til, direkte tab, tab af data, arbejdsstop, computerfejl eller funktionsfejl, forretningsafbrydelse, tab af indkomst, fortjeneste eller muligheder, tab af eller materielle skader og forandringer på tredje parter eller for indirekte tab overhovedet, selvom Ornua er blevet underrettet om muligheden for et sådant tab eller skader, eller sådanne tab eller skader med rimelighed kunne forudses.

Under ingen omstændigheder må Ornua eller nogen af dens officerer eller andre repræsentanter påtage sig ethvert ansvar eller erstatningsansvar for skader, der måtte opstå som følge af opførsel fra en tredjepart på eller i relation til webstedet fra det materiale, der deles/uploades af nogen tredjepart til webstedet.

 

Skadeserstatning

Du accepterer at forsvare skadeserstatning og holde Ornua og (når det gælder) Ornua-medarbejdere, agenter, leverandører og enhver af vores tredjeparts informationstjenesteudbydere eller andre repræsentanter ufarlige over for alle krav, krav, tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder juridiske omkostninger, dog som følge af enhver krænkelse eller krænkelse af dog af disse brugsbetingelser, eventuelle krav fremsat af eller forpligtelser over for tredjepart som følge af aktiviteter, der vedrører din brug eller misbrug af webstedet eller enhver påstand om, at ethvert materiale, du fremstiller tilgængelig eller opret gennem webstedet krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

Suspension / Afslutning / Yderligere handling 

Manglende overholdelse af disse brugsbetingelser kan resultere i, at vi udfører alle eller en af følgende handlinger:

  • Omgående, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge webstedet.
  • Omgående, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert indlæg eller materiale uploadet af dig til vores websted.
  • Retssag mod dig for refusion af alle omkostninger på skadeserstatningsgrundlag som følge af overtrædelsen.
  • Videregivelse af sådanne oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, som vi med rimelighed mener er nødvendig.

Enhver bestemmelse i disse brugsbetingelser, der udtrykkeligt eller implicit er beregnet til at træde i kraft eller fortsætte i kraft på eller efter ophør af disse brugsbetingelser, skal overleve udløbet eller opsigelsen af disse brugsbetingelser.

 

Fortrolighedspolitik

Ornua respekterer og beskytter privatlivet for de personer, der får adgang til webstedet og bruger dets faciliteter og/eller tjenester. For fuldstændige oplysninger om den måde, hvorpå Ornua og webstedet bruger cookies, den type information, vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder vi afslører information, bedes du læse vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger, der herved omfatter og udgør en del af disse brugsbetingelser.

 

Ændringer i vilkår for brug

I muligt omfang tilladt til gældende lov forbeholder Ornua sig retten til, uden varsel til dig, at ændre indhold, tjenester, præsentation, ydelse, faciliteter og/eller tilgængelighed af dele af materialerne eller webstedet efter vores eget skøn, herunder disse brugsbetingelser fra tid til anden.

 

Retsområde og regeringslov

Disse brugsbetingelser reguleres af Irlands lovgivning, og du afgiver dig den irske domstols eksklusive retsområde.

 

Diverse

Enhver afkald på enhver bestemmelse i disse brugsbetingelser skal være skriftligt underskrevet af Ornua for at være gyldig. Enhver afkald på en bestemmelse nedenfor skal ikke fungere som en fritagelse for nogen anden bestemmelse eller en fortsat afkald på en bestemmelse i fremtiden. Hvis en kompetent domstol finder, at en bestemmelse i disse brugsbetingelser er ugyldig eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, er en sådan bestemmelse ineffektiv i det omfang, domstolens konstatering påvirker gyldigheden og eksigibiliteten af enhver resterende bestemmelse. Disse brugsbetingelser og fortrolighedspolitikken repræsenterer hele forståelsen og aftalen mellem dig og Ornua vedrørende brugen af webstedet, dets faciliteter og/eller tjenester og erstatter alle forudgående erklæringer, forståelser og aftaler, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, og må ikke ændres undtagen skrifligt underskrevet af dig og Ornua.

 

Spørgsmål eller kommentarer?

Hvis du ønsker at kontakte os for at diskutere ethvert spørgsmål i relation til disse brugsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os på Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2 eller på telefonnummer 00 353 1 661 9599.