Forskellen med Kerrygold

Få smag for livet på en rigtig Kerrygold-gård. Oplev det hårde og målrettede arbejde, det kræver at skabe nogle af verdens bedste mejeriprodukter.
luk

Kerrygold-køer græsser ude på Irlands frodige grønne enge næsten hele året rundt.

Mere end 50% af landskabet i Irland anvendes til græsdyrkning.
Størstedelen af de irske køers indtag består af næringsrigt naturligt græs og kun en lille mængde tilskudsfoder, der gives for at sikre dyrenes sundhed og velvære.
læs videre
luk

Kerrygold-landmænd bruger en rotationsplan for at dele deres gårde op i folde.

Køerne græsser på de dele af marken, hvor græsset har nået en optimal højde, hvilket fremmer mælkeproduktionen.

læs videre

Kerrygold-landmænd flytter køerne fra fold til fold ud fra græsningsplanen for at sikre, at deres køer hele tiden spiser græs af så høj kvalitet som muligt.

luk
other-forms
most-common

I sommermånederne høster Kerrygold-landmænd det overskydende kvalitetsgræs, så køerne kan spise det om vinteren. Det betyder, at Kerrygold-køer fodres med græs hele året rundt.

DET NÆRINGSRIGE SOMMERGRÆS KAN OPBEVARES PÅ TRE MÅDER:

ENSILAGE

Det har det højeste fugtindhold og er det, der kommer tættest på det naturlige friske græs (fugtindhold på over 40 %).

GRÆSENSILAGE

En blanding af ensilage og hø, som har et fugtindhold på 15-40%.

En tør form for græs, som er god for udviklingen af fordøjelsessystemet hos kalve og ungdyr.

læs videre
luk

Hvorfor spiser Kerrygold-køer græs året rundt?

Vejret.

Vi har ganske enkelt det perfekte vejr til at dyrke store mængder græs. Takket være golfstrømmen bliver det aldrig for varmt og aldrig for koldt, og der er masser af regn, hvilket er perfekt, da det forlænger græsningssæsonen og fremmer væksten af kvalitetsgræs.

GRÆSFODRING

Irlands klima er perfekt til græs. Det er godt for køerne, og det er godt for os.

1 Se vores korte film, og lær mere
2 Kerrygold-køer græsser ude på frisk græs næsten hele året rundt.
3 Kerrygold-landmænd flytter deres kvæg rundt, så kørerne altid spiser græs af den højeste kvalitet.
4 Kerrygold-landmænd høster det overskydende græs om sommeren, så køerne kan spise det om vinteren.
5 Irland har det perfekte vejr til græs.
luk

Mælkeudbytte på tværs af lande

Sammenlignet med andre lande udsættes Kerrygold-køer for mindre intensive metoder. Vores græsbaserede mejerisystem og traditionen for familieejede gårde betyder, at dyrevelfærden er i højsædet.

VORES KØER

Landmænd siger: "Hvis du passer på en ko, passer den på dig". Vi er enige. Kerrygold har meget strenge krav til dyrevelfærd, fordi vi skylder dyrene at passe godt på dem.

1 Se vores korte film, og lær mere.
3 Vi går meget op i dyrevelfærd. Vores mælkeudbytte er meget lavere end i de lande, hvor der anvendes mere intensive metoder.
luk

For at sikre at Kerrygold-produkter opfylder de strengeste krav til kvalitet og sikkerhed, udtages der en prøve af mælken, når den hentes, hvor der testes for

 • Smørfedt
 • Protein
 • Laktose
 • Samlet bakterieindhold
 • Somatisk celleindhold
 • Urea
Hver måned testes mælken også for:
 • Varmebestandige bakterier

MÆLKEN

Den mælk, der benyttes i Kerrygolds produkter, har gennemgået meget strenge kvalitets- og sikkerhedstest på sin rejse fra koen til dit morgenbord.

2 Når mælken hentes, udtages der en prøve, som kvalitets- og sikkerhedstestes.
luk

leverer mælk til

Kooperativerne ejes af landmændene selv og ikke af store selskaber, og de handler altid i deres medlemmers interesse.

De henter mælken på gårdene og sikrer, at hver landmand får en ordentlig betaling.

Hvert år nominerer kooperativerne én landmand til "Quality Milk Awards", der er indstiftet af Kerrygold og NDC.

luk

KOOPERATIVETS MÆLKERÅDGIVER

Hvert kooperativ stiller en mælkerådgiver til rådighed for landmændene, som via sin ekspertviden kan hjælpe landmændene med at optimere næringen til deres besætninger og dermed forbedre mælkekvaliteten.

IRSKE KOOPERATIVER

Kooperativer kan hjælpe landmænd med at udnytte stordriftsfordele og drage fordel af en bred vifte af viden

1 14.000 kooperative landbrug leverer mælk til Kerrygold.
2 Se vores korte film, og lær mere.
3 Mælkerådgivere fra kooperativerne samarbejder med landmændene med henblik på at forbedre mælkekvaliteten

FAMILIEGÅRDE

En tradition, der lever og ånder. Vogtere af vores smukke landskaber gennem generationer.

2 Se vores korte film, og lær mere.
3 Se vores korte film, og lær mere.
luk

sdas

Irlands "Sustainable Dairy Assurance Scheme (SDAS)" sætter høje standarder inden for

 • Dyresundhed og -velfærd
 • Hygiejne
 • Landbrug
 • Biosikkerhed
 • Emission af drivhusgas

SDAS opstiller vores krav til de bedste produktionsmetoder på de irske mejeribrug og giver de landmænd, der er en del af programmet, metoder til at måle og forbedre ydelsen.

Irland er det eneste land i verden, der har et sådan program.

luk

LEVENDE HEGN

Kerrygold-landmænd tilskyndes til at bevare og passe de levende hegn mellem markerne.

Levende hegn giver føde, beskyttelse, veksler, reder og dvalesteder til mange af vores indfødte dyr og planter og er af afgørende betydning for biodiversiteten.

Kerrygold-landmænd er vogtere - ikke kun af vores land, men også af vores historie og kultur. De ældre levende hegn langs bygrænserne er rige på plante- og dyrearter og stammer ofte tilbage fra middelalderen, mens gamle dige- og grøftformationer stammer tilbage fra den tidlige stenalder og bronzealderen (3.500-700 f. Kr.).

luk

VAND

Vi er stolte over at være en del af et meget bæredygtigt græsbaseret mejerisystem.

Irland er den mest CO2-effektive mælkeproducent i EU, og det hyppige regnvejr sikrer en naturlig vanding, som gør, at vi også hører til i bunden af vandstressindekset*.

* Yale University

I henhold til "Sustainable Dairy Assurance Scheme" vurderes landmændene ud fra, hvordan de minimerer vandforbruget, herunder for eksempel via opsamling af regnvand samt minimering af kilder til potentielt vandtab.

BÆREDYGTIGHED

Det er vigtigt for os, at vi gør det rigtige. Det betyder, at vi passer på vores dyr og minimerer miljøaftrykket.

1 Irland har som det eneste land i verden sit eget unikke program til sikring af bæredygtige mejeriprodukter (Sustainable Dairy Assurance Scheme)
2 Kerrygold-gårde tilskyndes til at beskytte levende hegn og værne om biodiversiteten.
3 Irlands landbrugsjord nyder godt af den naturlige vanding, hvilket gør landet til den mest CO2-effektive mælkeproducent i EU.
4 Se vores korte film, og lær mere