Σκοπός της Δήλωσης

Η Συνεργατική Εταιρεία Ornua και οι θυγατρικές της (“Ornua”, “εμάς” και “εμείς”) σέβονται το δικαίωμά σας για την ιδιωτική σας ζωή σχετικά με την χρήση σας στις ιστοσελίδες μας, στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελεγχόμενα από εμάς και σε άλλες μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από εμάς για την επικονωνία με σας ( (γενικά οι ιστοσελίδες μας).

Οι ιστοσελίδες μας περιλαμβάνουν www.kerrygold.com, www.kerrygold.uk, www.kerrygoldusa.com, www.kerrygoldirishcream.com, www.pilgrimschoice.com, www.palatinafoodservice.com, www.ornua.com, www.ornua.es, www.ornuafoods.co.uk, www.ornuaingredientsuk.com, www.ornuanutrition.co.uk, www.ornuanorthamerica.com, www.ornuaingredientsnorthamerica.com, www.needfoods.co.uk και www.corefxingredients.com. Η δήλωση αυτή επίσης ισχύει και για τις άλλες πλατφόρμες σε χρήση από εμάς, όπως η Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube και LinkedIn.

Για τον σκοπό αυτή της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Συνεργατική Εταιρεία Ornua έχει τον έλεγχο της διαδικασίας, όπως ορίζεται από τις συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα δήλωση καθορίζει την διασφάλιση όλων των πληροφοριών που μας αποκαλύπτεται ή αυτών που συλλέγονται από εμάς μέσω των ιστοσελίδων. Κάθε προσωπικό δεδομένο που έρχεται σε γνώση της εταιρείας μας ORNUA εθελοντικά, θα αντιμετωπιστεί με βάση τα στοιχεία της παρούσας δήλωσης και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις στην χώρα κατοικίας σας.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την δήλωση ώστε να έχετε μία πλήρη εικόνα των πρακτικών μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την ανάλογη χρήση τους. Εάν δεν συμφωνείτε ή δεν έχετε διαβάσει προσεκτικά την δήλωση αυτή θα σας παρακαλούσαμε να μην χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες μας. Ελέγξτε επίσης τους σχετικούς όρους χρήσης των ιστοσελίδων μας.

Το νόημα των Προσωπικών Δεδομένων

Ο όρος ‘Προσωπικό Δεδομένο’ ορίζεται στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της πατρίδας σας. Ο όρος περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο που μπορεί να εντοπισθεί ευθέως ή έμμεσα σε σχέση με ένα όνομα, αριθμό, δεδομένα θέσης ή τοποθεσίας (π.χ με το ΑΦΜ τους) ή με στοιχεία φυσικής, ψυχολογικής, γενετικής, διανοητικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής σχέσης αποκτά δικαιώματα.

Απλώς αυτό σημαίνει ότι στοιχεία που μας έχουν προσφερθεί ή μπρορούν να εντοπισθούν από εμάς είναι ικανά να αναγνωρίσουν το συγκεκριμένο άτομο.

 

Kατηγορίες Προσωπικών

Δεδομένων

Σκοπός Νόμιμη Βάση
Δεδομένα Εφαρμογής (π.χ. Όνομα, Στοιχεία Διεύθυνσης, Βιογραφικό)
Διεύθυνσης, Βιογραφικό προσωπικών αυτών δεδομένων είναι αναγκαία για την διαχείρηση της διαδικασίας προσλήψεων, την οργάνωση συνεντεύξεων και την εγκατάσταση ηλεκτρο- νικών αρχείων για τους ζητούντες εργασία.
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να σκεφτούμε εάν θα προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός συμβολαίου με εσάς και ιδιαίτερα εάν η προτασή σας είναι επιτυχής να προχωρήσουμε στο συμβόλαιο.
Στοιχεία Επικοινωνίας (π.χ Ονοματεπώνυμο, διεύθυν- ση, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Στοιχεία εργοδοσίας και Επαγγέλματος, τίτλους, Αριθμούς τηλεφώνων και Φαξ.) Διαχείριση και ανταπόκριση στα τυχόν ερωτήματά σας. Εκτέλεση της σύμβασης και ανταπόκριση σε νόμιμα ενδιαφέροντα – είναι πολύ σημαντικό να απαντάμε στις ερωτήσεις σας
Πληροφορίες περιήγησης (Διεύθυνση ΙP. Πληροφορίες Περιήγησης) και πληροφορίες επεξεργασμένες από cookies και άλλα αναλυτικά εργαλεία (Περισσότερα στοιχεία sτο τμήμα Cookies)
(1) Παρακολούθηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικών με την χρήση των πλατφόρμων μας και ανάλυση / βελτίωση της λειτουργικότητας τους

 

(2) Επαναπροσδιορισμός και εμπορία επεξεργασμένων πληρο- φοριών στους χρήστες μας 

Νόμιμα ενδιαφέροντα – εκτελούμε την παρα- κολούθηση αυτή για να σιγουρευτούμε ότι οι πλατφόρμες μας λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Επίσης στόχος μας είναι η διάγνωση πιθανών προβλημάτων των ιστοσελίδων μας. Ο στόχος του (2) δίπλα αποτελεί επίσης νόμιμο ενδιαφέρον μας.
Στοιχεία επικοινωνίας για την εμπορία ( πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση, πληροφορίες εργοδοσίας και επιχειρηματικότητας, τίτλους και στοιχεία τηλεφώνων και φαξ) Αποστολή εμπορικών πληροφοριών και ειδικές πληροφορίες για τα προιόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης μας που θα σας βοηθήσουν και επιτρέψουν να συμμετέχετε στην προώθηση και εμπορία των προιόντων μας. Σημαντική είναι η συγκατάθεσή σας για την λήψη αυτών των πληροφοριών ή η συμμετοχή σας στις διαφημιστικές και εμπορικές αυτές δραστηριότητες Η σαφή σας συγκατάθεση
Όλες οι πληροφορίες  

 

Δημιουργία και επιβολή των νόμιμων μας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και η παρακολούθηση και καταγραφή πιθανών δόλιων δραστηριοτήτων.

 

Συμμόρφωση με οδηγίες αστυνομικών δυνάμεων για την επιβολή νόμων, δικαστικών αποφάσεων ή άλλων οδηγιών για την επιβολή νομοθεσίας. Για την γενική μας Τήρηση αρχείων και την διαχείρηση πελατειακών σχέσεων.

 

Διαχείρηση της προτεινό – μενης πώλησης μετασχηματισμό και συγχώνευση τμημάτων της επιχείρησης μας και απαντήσεις σε ερωτήματα που οα μας τεθούν από πιθανούς αγοραστές ή εταιρείες που έχουν στόχο την συγχώνευση.

 

Επίλυση τυχόν παραπό– νων ή διαφωνιών με εσάς

Νόμιμα ενδιαφέροντα (βλέπε κέιμενο σην διπλανή στήλη).

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Με την χρήση των ιστοσελίδων μας θα έχετε την ευκαιρία να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα μέσω των οποίων μπορούμε να εντοπίσουμε το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την διεύθυνση της κατοικίας σας, τα τηλεφωνικά σας στοιχεία, τον λογαριασμό των κοινωνικών σας σχέσεων κτλ. Η διαδικασία αυτή, π.χ. εμπεριέχει πληροφορίες σας όταν παίρνετε μέρος σε κοινωνικές διαδικασίες, συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, σε προώθηση προιόντων ή σε έρευνες, όταν συμπληρώνετε κάποιο έγγραφο ή αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με την ιστοσελίδα.

Θα σας παρακαλούσαμε να μην μας παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω των ιστοσελίδων μας, όπως π.χ πληροφορίες σχετικές με εθνική ή φυλετική βάση, πολιτικές τοποθετήσεις, θρησκευτικές τοποθετήσεις, θέματα φυσικής ή ψυχολογικής υγείας ή ακόμη και ποινικό υπόβαθρο.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εσάς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο συνελέχθησαν.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που θα συλλέγονται, ο σκοπός χρήσης των και οι νομοθετικές διατάξεις.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εσάς περιλαμβάνουν τα εξής

Δεν κρατάμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είναι απαραίτητες για τον στόχο που έγινε η συλλογή τους. Δεν συλλέγουμε ή κρατάμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται ο στόχος για τον οποίο έγινε η συλλογή ή από τα στοιχεία νομοθετικών διατάξεων.

 

Η ενημέρωση σας και άμεσο μάρκετιγκ

 

Με την έγκριση και συγκατάθεσή σας και όπου θα μας είναι χρήσιμα, θα κρατήσουμε στις βάσεις δεδομένων μας το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση σας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμούς τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση) που θα χρησιμοποιηθούν από καιρό σε καιρό προς ενημέρωσή σας για διάφορα σχετικά προιόντα και υπηρεσίες όπως και για ενημέρωση για τις εξελίξεις που ίσως σας ενδιαφέρουν. Θα πεικονωνήσουμε μαζί σας γραπτώς, τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω e-mail ή φαξ. Εάν αποφασίσετε για οποιοδήποτε λόγο ότι θέλετε να σταματήσει η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που χρησιμποιούνται δια τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε να μας ενημερώσετε (βλέπε την παράγραφο Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω).

 

Δικαίωμα Πρόσβασης, Διόρθωση και Διαγραφή

 

Έχετε διάφορα δικαιώματα με βάση τις νομοθετικές διατάξεις και νόμους περί απορρήτων στην χώρα σας. Οι διατάξεις αυτές ίσως περιλαμβάνουν (ανάλογα με την περίπτωση) το δικάιωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην διάθεσή μας, το δικαίωμα στην διόρθωση πιθανών λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή αντίρρηση στην επεξεργασία των στοιχείων των προσωπικών σας δεδομένων, όπως και την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν η χρήση τους δεν είναι πιά απαραίτητη.

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την μεταφορά δεδομένων σε μορφή αναγνωρίσιμη από υπολογιστή ή άλλο μηχάνημα, ιδιαίτερα όταν η χρήση μας αυτών των δεδομένων βασίζεται στην έγκριση σας. Υπάρχει επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις δημιουργίας προφίλ το οπόοίο θα μπορούσε να έχει σοβαρά προσωπικά ή νομικά αποτελέσματα. Τελικά έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε την έγκριση σας και σε περιπτώσεις που έχετε εγκρίνει στο παρελθόν. Μπορείτε επίσης να καταθέσετε μία καταγγελία σε μία εποπτική αρχή.

 

Εάν αποφασίσετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα που μας έχετε προσφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα, ότι θα θέλατε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας αυτών στοιχείων ή ότι δεν θεωρείτε ότι πρέπει να τερματισθεί αυτή η συμφωνία ή ότι τα στοιχεία αυτά είναι ελλιπή ή λανθασμένα, θα σας παρακαλούσαμε, ανάλογα με την περίπτωση, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ‘Contact Us’.

 

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

 

Η εταιρεία μας ORNUA δεν πρόκειται να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός αν υπάρξει συμφωνία με εσάς ή αν προκύψουν νέα στοιχεία λεπτομέρειες των οποίων αναφέρονται παρακάτω.

 

Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ανάλογα με τις εξής περιπτώσεις :

 

  1. Σe εταιρείες του δικού μας ομίλου με στόχο τις διαδικασίες που αναφέρονται ανωτέρω στη Δήλωση αυτή
  2. Σε τρίτα πρόσωπα που μας προσφέρουν υπηρεσίες και μας βοηθούν άμεσα και τον όμιλο μας για την λειτουργία των επιχειρήσεων μας. Π.χ. ένα τρίτο πρόσωπο ή εταιρεία μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με στόχο την τεχνολογική υποστήριξη ή την διαχείρηση ταχυδρομικών αποστολών.
  3. Σε νομικούς και επιστημονικούς μας συμβούλους
  4. Για την συμμόρφωση νομικών απαιτήσεων, για την συμμόρφωση της δικαιοσύνης, την προστασία ζωτικών μας συμεφερόντων, την προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των βάσεων μας δεδομένων και την λήψη προφυλάξεων κατά νομικών ευθυνών.
  5. Σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς οργανισμούς για την συμμόρφωση νομικών διατάξεων, για νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις και πιθανά κυβερνητικά αιτήματα.
  6. Σε περιπτώσεις συνεργασίας και εμπλοκής τρίτων για την διαχείριση του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σε σχέση με τον ιστότοπο, όπως π.χ η συλλογή και ανάλυσις δεδομένων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε στείλει για την παροχή τους των συμβουλευτικών αυτών υπηρεσιών στην εταιρεία ή τον όμιλο μας. Ωστόσο οι τρίτοι θα πρέπει να προστατέψουν τα προσωπικά αυτά δεδομένα με βάση την παρούσα Δήλωση.

 

Λόγω της παγκόσμιας φύσης των επιχειρήσεων μας, είναι πιθανόν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα να έχουν αποθηκευτεί σε εταιρείες άλλων τρίτων χωρών, ακόμη και σε χώρες εκτός της Ευρωπαικής Οικονομικής Περιφέρειας. Είναι πιθανόν ότι οι χώρες αυτές θα έχουν πολύ διαφορετικές νομικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων από την χώρα σας. Είναι πιθανό να μην θεωρηθούν από την Ευρωπαική Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Πιό συγκεκριμένα, μπορεί να αποθηκεύσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε ιστότοπους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Ευρωπαική Επιτροπή δεν θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν επαρκείς προστασίες προσωπικών δεδομένων. Με αυτά τα δεδομένα, θα γίνουν βήματα να τοποθετηθούν διασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας των δεδομένων) για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτές τις άλλες χώρες. Αυτό είναι πιυανόν να συμπεριλάβει συμβόλαια τύπου του Ευρωπαικού Μοντέλου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νομικών διατάξεων ή ειδικές περιπτώσεις Ασφάλειας Απορρήτου όπως αυτή στις ΗΠΑ. Πληροφορίες για τα ανωτέρω υπάρχουν στον ιστότοπο : hhtp://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

Σε περίπτωση πλέον ερωτήσεων ή εάν χρειάζεστε ένα αντίγραφο επικονωνήστε μαζί μας (λεπτομέρειες περαιτέρω). Παρακαλώ σημειώστε ότι ευαίσθητες πληροφορίες επιχειρηματικού περιεχομένου μπορούν να αφαιρεθούν από το αντίγραφό σας

 

Διατήρηση της Ασφάλειας των Πληροφοριών σας

 

Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και υλικής ασφάλειας για να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία….από παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή ακόμη και πρόσβαση από τους ιστότοπους μας. Τα μέτρα αυτά εμπεριέχουν ασφάλεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασφαλή αρχεία και εγκαταστάσεις. Επιλέγουμε επίσης πολύ προσεκτικά τους πάροχους υπηρεσιών μας και τους επιβάλλουμε να χρησιμοποιούν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Χρησιμοποιούμε επίσης βιομηχανικά πρότυπα κρυπτογράφησης τύπου SSL για την προστασία μεταδόσεων δεδομένων. Τα περισσότερα τρέχοντα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας σε αυτούς τους χώρους.

 

Συγκεκριμένα, προσπαθούμε να υλοποιήσουμε εξειδικευμένα τεχνικά και οργανικά μέτρα για την διασφάλιση κατάλληλης για τον κίνδυνο – μέτρα τα οποία εμπεριέχουν, ανάλογα με την περίπτωση :

(α) ψευδονύμιση (όπως σε περιπτώσεις που τα στοιχεία ξεχωρίζονται από την προέλευση τους έτσι ώστε να είναι αδύνατη η σύνδεση με την ταυτότητα της προέλευσης τους) και κρυπτογράφηση

(β) επιβεβαίωση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

(γ) επιβεβαίωση της ικανότητας μας επαναφοράς της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε εύθετο χρόνο στα προσωπικά δεδομένα σε περιπτώσεις φυσικών ή τεχνικών ατυχημάτων

(δ) επιβεβαίωση της διαδικασίας τακτικών δοκιμών για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανικών μέτρων προστασίας.

 

Παρά τα προαναφερθέντα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε πλήρως την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζετε σε ένα ιστότοπο και το κάνετε με την δική σας ευθύνη.

Εάν υπάρχουν αιτίες να πιστεύετε ότι η διαδικασία με μας δεν είναι πλέον ασφαλής, θα σας παρακαλούσαμε να επικονωνήσετε αμέσως μαζί μας ενημερώνοντας μας για το συγκεκριμένο πρόβλημα

 

Συλλογή μη προσωπικών δεδομένων – Πολιτική για ραβασάκια (cookie)

 

Είναι πολύ πιθανόν ότι χρησιμοποιούμε ραβασάκια στους ιστότοπους μας από καιρό σε καιρό. Τα ραβασάκια αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που αφήνονται από τον φυλλομετρητή σας στο σκληρό σας δίσκο τα οποία βοηθούν την αναγνώριση σας σαν ένα χρήστη που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο συχνά, παρακολουθεί την χρήση σας και σας στοχεύει για περαιτέρω διαφημήσεις. Αυτό βοηθάει την εξατομίκευση της χρήσης σας των ιστότοπων μας. Πληροφορίες που συλλέγονται από τα ραβασάκια με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιούνται μόνο σε μερική βάση. Εκτός την περίπτωση εάν ο επισκέπτης του ιστότοπου μας παρέχει τις προσωπικές του πληροφορίες, π.χ με την εγγραφή του ή την διεύθυνση του ηλεκτρονικά ή με μη ηλεκτρονική αλληλογραφία, δεν θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις προσωπικές πληροφορίες του χρήστη. Χρησιμοποιούμε όμως τα ραβασάκια για την αποθήκευση προτιμήσεων, την αποθήκευση περιόδων εγγραφής και την ανάλυση των προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του χρήστη. Μπορούμε επίσης να καταγράψουμε προηγούμενες επισκέψεις έτσι ώστε να προσφέρουμε καλλίτερες υπηρεσίες εάν ο χρήστης επιστρέψει ή την αναπροσαρμογή του ιστότοπου με βάση τις πληροφορίες που μας έχετε στείλει.

 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα ραβασάκια χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τα βοηθητικά κομμάτια του προγράμματος περιήγησης σας. Σημειώστε επίσης ότι εάν απενεργοποιήσετε τα ραβασάκια, ορισμένα τμήματα του ιστότοπου μας ίσως δεν λειτουργήσουν σωστά.

 

Κοινωνικά πρόσθετα (plugins)

 

Σε μερικούς από τους ιστότοπους μας χρησιμοποιούμε κοινωνικά πρόσθετα (plugins)(γνωστά επίσης σαν κουμπιά) κοινωνικών ιστοτόπων όπως το Facebook, Google και Twitter. Τα κουμπιά αυτά δεν είναι ενεργοποιημένα κατά την πρωτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο και θα παραμείνουν απενεργοποιημένα εκτός αν ο χρήστης αποφασίσει να κάνει κλικ, να πατήσει, σε ένα από αυτά τα κουμπιά. Μετά από την πρώτη ενεργοποίηση, το κουμπί θα παραμείνει ενεργό έως την απενεργοποίηση του ή την διαγραφή των ραβασάκιων. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, το συγκεκριμένο δίκτυο θα αναθέσει την επίσκεψή σας στον ιστότοπο στον προσωπικό σας λογαριασμό. Εάν είστε ήδη μέλος ενός κοινωνικού δικτύου, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση των κουμπιών του ιστότοιπου, εάν δεν θέλετε το κοινωνικό δίκτυο να συνδέσει δεδομένα που αποκτήθηκαν από την επίσκεψή σας στο κοινωνικό δίκτυο να εκχωρηθούν στην ιστοσελίδα μας με δεδομένα σας ως μέλους του κοινωνικού δικτύου..

 

Χρησιμοποιούμε το πρόσθετο (plugin) του Facebook το οποίο προέρχεται από τον ιστότοπο www.facebook.com που λειτουργεί από την εταιρεία Facebook Inc 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304 στις ΗΠΑ. Το πρόσθετο μπορεί να ανγνωρισθεί σαν παρόμοιο με το λογότυπο του Facebook ή το συμπλήρωμα του Facebook Social Plug-In. Π.χ αν κάνετε κλικ στο κουμπί Like ή αφήνετε ένα σχόλιο, η συγκεκριμένη πληροφορία μεταδίδεται κατευθείαν από το πρόγραμμα περιήγησης σας στο ιστότοπο του Facebook όπου και αποθηκεύεται. Επιπλέον το Facebook δημοσιοποιεί τις προτιμήσεις σας στους φίλους σας στο Facebook. Εάν έχετε μπει στον ιστότοπό μας, γίνεται άμεση εκχώρηση της επίκλησης σας στον λογαριασμό σας στο Facebook. Ακόμη και εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τον ιστότοπο ή δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, το πρόγραμμα περιήγησης σας στέλνει τις πληροφορίες (π.χ ποιούς ιστότοπους επισκεφτήκατε ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση) οι οποίες αποθηκεύονται στο Facebook. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση των πληροφοριών αυτών από το Facebook και τα συγκεκριμένα σχετικά δικαιώματα σας από την ιστοσελίδα

http://www.facebook.com/policy.php. Εάν έχετε αντιρρήσεις για την δυνατότητα του Facebook να συγκεντρώνει τα δικά σας δεδομένα χρήσης, θα πρέπει να το απενεργοποιήσετε το πριν την επίσκεψή σας στις δικές μας ιστοσελίδες.

 

Αναλυτικά για το Google

 

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με βάση το Άρθρο 6(1)(f)DSGVO το οπίο είναι μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού της εταιρείας Google Inc (“Google”) στην ιστοσελίδα μας. Το Google Analytics χρησιμοποιεί ραβασάκια (cookies) όπως π.χ. αρχεία κειμένου αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για την ανάλυση της χρήσης σας των ιστοτόπων. Οι πληροφορίες αυτές μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Σε περιπτώσεις ανωνυμίας ορισμένων διευθύνσεων στον ιστότοπο μας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση διαβιβάζεται με ένα συντετμημενο (truncated) τρόπο από την Google σε διάφορα κράτη της Ευρωπαικής Ένωσης ή ακόμη και σε άλλα κράτη που είναι μέλη της Ευρωπαικής Οικονομικής Ένωσης.

 

Η πλήρης σας ηλεκτρονική διεύθυνση διαβιβάζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άλλους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ όπου και γίνεται η περίκοψη του. Η κρίση της εταιρείας μας και του ιστότοπου μας είναι ότι η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για την αξιολόγηση της δικής σας χρήσης των ιστοτόπων, την σύνταξη αναφορών για τις κινήσεις σας στο διαδίκτυο και για την παροχή άλλων υπηρεσιών στο διαχειριστή του σε σχέση με την αρτιότητα και την χρήση του ιστότοπου. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση που διαβιβάζεται από τον διακομιστή σας μέσω τηw Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλες πληροφορίες από την Google. Εσείς έχετε λογικά την δυνατότητα αποφυγής της αποθήκευσης με μία προσαρμοσμένη ρύθμιση του διακομιστή σας – είναι σημαντικό όμως να γνωρίζετε ότι μία τέτοια ρύθμιση δημιουργεί μία κατάσταση που δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπου. Επιπλέον είναι εφικτή η αποτροπή της δημιουργίας δεδομέννω από τα ραβασάκια σχετικά με την χρήση σας του διαδικτύου (ακόμη και την προσωπική σας διεύθυνση) και την αποθήκευσή τους από την Google με την λήψη και αποθήκευση ενός πρόσθετου (plug-in) από τον ιστότοπο : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Χρησιμοποιύμε το Google Analytics στον ιστότοπό μας με την επέκταση “anonymizeIPO( )”, έτσι ώστε να περικόπτονται πριν από οποιαδήποτε διαδικασία οι ηλεκτρονικές διεθύνσεις προς αποφυγή μίας άμεσης συσχέτισης με πρόσωπα.

 

Οι χάρτες Google

 

Μερικοί ιστότοποι χρησινοποιούν τους χάρτες της Google (Google Maps) για την προβολή διαδραστικών χαρτών. Η Google Maps είναι μία γεωγραφική υπηρεσία που προέρχεται από την Google. Κάθε φορά που έχετε πρόσβαση σε μία σελιδα ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί Google Maps, δημιουργείται ένας απευθείας σύνδεσμος με το διακομιστή σας και ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση στον ιστότοπο που χρησιμοποιήσατε από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση μεταβιβάζονται άμεσα από τον διακομιστή σας στον διακομιστή της Google όπου και αποθηκεύονται. Η χρήση των Google Maps δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου όλες οι πληφορίες χρήσης, και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, διαβιβάζονται στην Google στις ΗΠΑ. Εάν δεν επιθυμείτε την πρόσβαση και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από την Google σαν αποτέλεσμα της χρήσης σας των Google Maps, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα JavaScript από τις ρυθμίσεις του διακομιστή σας.              Η απενεργοποίηση σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε πιά να χρησιμοποιείτε την δυνατότητα απεικόνισης των πληροφοριών αυτών. Μπορείτε να εντοπίσετε περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία αυτή απο την σελίδα Google’s Privacy Policies που σας παρέχει λεπτομέρειες για την μεταβίβαση, αποθήκευση και χρήση των πληροφοριών αυτών από την Google όπως και τα δικαιώματά σας σχετικά από την ιστοσελίδα http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

 

Ενημέρωση για τις εφαρμογές της Microsoft

 

Οι ιστότοποι μας χρησιμοποιούν Microsoft Application Insights, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Microsoft, Inc. (“Microsoft”). H εφαρμογή αυτή χρησιμοποιεί ραβασάκια (cookies) για την βοήθεια στην ανάλυση του ιστού για τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από την διαδικασία αυτή (όπως και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη) διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από τους διακομιστές της Microsoft στις ΗΠΑ. Η Microsoft θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές με στόχο την εκτίμηση της χρήσης σας του συγκεκριμένου ιστότοπου, για την δημιουργία αναλυτικών εγγράφων σχετικά με την χρήση των ιστότοπων για τους διαχειριστές των ιστότοπων και άλλες υπηρεσίες για την γενική χρήση του διαδκτύου. Είναι πολύ πιθανό ότι η Microsoft θα διαβιβάσει αυτές τις πληφορίες σε τρίτους ιδιαίτερα εάν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις ή οι τρίτοι παρέχουν σχετικές υπηρεσίες στη Microsoft. Περισσότερες πληροφορίες περί του θέματος υπάρχουν στον ιστότοπο https://docs.microsoft.com/en-us/azure/application-insights/app-insights-usage-overview

 

Περίοδος διατήρησης ή κριτήρια που καθορίζουν την περίοδο διατήρησης

 

Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο μας χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η συλλογή (βλέπε ανωτέρω)

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων έχουν ως εξής :

(α) Διατήρηση σε περίπτωση Ερωτήσεων. Θα διατηρήσουμε το δεδομένα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της σχέσης σας με μας (έως και 12 μήνες) σε περίπτωση που έχουν τεθεί συγκεκριμένα ερωτήματα.

(β) Διατήρηση σε περίπτωση Αξιώσεων. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για μία περίοδο μέσα στην οποία μπορεί να μπουν νόμιμες αξιώσεις κατά της εταιρείας μας (σε μερικές χώρες η περίοδος αυτή μπορεί να είναι ακόμη και 10 χρόνια) και ιδιαίτερα εάν υπάρχουν συγκεκριμένα συμβόλαια μεταξύ μας.

(γ) Διατήρηση σύμφωνα με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Θα αποφασίσουμε εάν χρειάζεται να επιμηκυνθεί η διατήρηση μετά την περίδο που αναφέρθηκε στο (β) παραπάνω εάν υπάρχουν νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Εάν η αίτηση σας για εργασία ή απασχόληση είναι επιτυχής και αρχίζετε να εργάζεστε με εμάς, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα μεταβιβαστούν στον προσωπικό σας φάκελλο και θα επεξεργαστούν σε σχέση με την εργασία σας. Εάν η αίτησή σας για εργασία δεν είναι επιτυχής, θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 12 μήνες μετά την γνωστοποίηση της αποτυχίας της αίτησής σας.

 

Εάν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης δεδομένων μπρορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (βλέπε παράγραφο Επικοινωνήστε Μαζί Μας Contact Us) στην επόμενη σελίδα.

 

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

 

Είναι πιθανό ότι ο ιστότοπος μας περέχει υπερσύνδεσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν διαχειρίζονται από εμάς. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί προσφέρονται για την αναφορά, ευκολία και πληροφόρησή σας αλλά δεν υποδηλώνουν μία έγκριση των δραστηριοτήτων των ιστοτόπων αυτών ή κάποια σχέση με τους διαχειριστές τους. Οι ιστότοποι αυτοί δεν ελέγχονται από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι είτε για τις πληροφορίες που σας παρέχονται ή τις πρακτικές τους για τα απόρρητα των δεδομένων σας. Σας παροτρύνουμε να ελέγξετε προσεκτικά όλα τα συγκεκριμένα κείμενα σε αυτούς τους ιστοτόπους πριν την χρήση τους ή διαβίβαση προς αυτούς των προσωπικών σας δεδομένων

 

Τροποποιήσεις της Παρούσας Δήλωσης

 

Η εταιρεία μας ORNUA διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει σε οποιαδήποτε στιγμή αυτή την Δήλωση και θα πρέπει να ελέγχετε την δήλωση αυτή για τυχόν αλλαγές που έχουμε κάνει. Εάν οι αλλαγή είναι θεμελιώδης ή έχει σημαντικές επιπτώσεις προς εσάς, θα σας παράσχουμε τα νέα σημεία της δήλωσης Προσωπικών Δεδομένων πριν εφαρμόσουμε τις επικείμενες αλλαγές. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε συχνά το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης Προσωπικών Δεδομένων.

 

Επικοινωνήστε Μαζί Μας (Contact Us)

 

Εάν επιθυμείτε να επικονωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την ανωτέρω δήλωση ή την διαχείρησή μας των προσωπικών σας δεδομένων, σας παρακαλούμε να επικονωνήσετε μαζί μας μέσω της Ornua Co-operative Limited, Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland ή τηλεφωνικά στο 00353 1 6619599 ή στο dataprotection@ornua.com.